Økt akuttmedisinsk kompetanse

0
179
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Helsedirektoratet ønsker en vesentlig styrking av kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene, og støtter dermed Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny akuttmedisinforskrift.?

 

?Helsedirektoratet mener forslaget til ny akuttmedisinforskrift er et viktig bidrag til å styrke kvalitet, pasientsikkerhet og kompetanse i hele den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus.

I dag er det ingen formelle krav til kompetanse hos legevaktsleger, utover gjennomført legeutdanning og godkjent legelisens. Helsedirektoratet ønsker at det skal innføres nye, nasjonale kompetansekrav til kommunale legevaktsleger.
Helsedirektoratet støtter forslaget om krav til at legevaktslegen skal kunne rykke ut til pasienter ved behov.  At pasienter i akutte situasjoner blir møtt av høykompetente leger utenfor sykehus vil først og fremst styrke pasientsikkerheten, men også kunne hindre unødvendige ambulanseoppdrag og innleggelser i sykehus fordi legen i større grad vil være i stand til å behandle pasienten på stedet. At det innføres nasjonale krav er et viktig bidrag til å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen.

Nytt nasjonalt nødnummer til legevakt: 116117?

Innføring av et felles nasjonalt nødnummer til legevakt, 116117, sammen med medisinsk nødnummer 113 og innføringen av det nye nødnettet vil ytterlige effektivisere befolkningens tilgang til legetjenester utenfor sykehus. Innføring av 116117 skal sikre pasienten kontakt med nærmeste legevakt uansett hvor i landet pasienten befinner seg. Pasienten skal dermed ikke måtte være avhengig av lokalkunnskap for å komme i kontakt med helsetjenesten.

Økt kompetanse ved AMK- og legevaktsentraler?

Helsedirektoratet foreslår at det skal fastsettes krav til kompetanse hos operatører ved AMK- og legevaktsentraler. Direktoratet mener at operatører ved AMK-sentraler enten skal være autorisert sykepleier eller ambulansearbeider. Tilsvarende mener vi at legevaktsentralene skal bemannes med sykepleiere. For begge grupper mener vi det er behov for særskilt tilleggsutdanning.
Helsedirektoratet har også kommet med forslag til funksjonskrav til AMK- og legevaktsentraler som skal sikre nødvendig robusthet, både for å håndtere ordinære funksjoner, men også større hendelser og ekstraordinære situasjoner.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.