Planer om jentepris

0
217

 

Foto: Plan / Zack Canepari
Foto: Plan / Zack Canepari

Hvem i Norge har gjort mest for jenters rettigheter i 2014? Plan Norge ønsker innspill på flest mulig gode kandidater til årets Jentepris, som skal deles ut i Oslo på FNs jentedag 11. oktober. Det er nå åpent for nominasjoner frem til 25. september.

– Det finnes dessverre jenter i Norge som ikke får oppfylt alle sine rettigheter. Med Jenteprisen ønsker vi å løfte fram ildsjeler og organisasjoner som arbeider for å stoppe krenkelser mot disse jentene og som bidrar til at alle jenter sikres beskyttelse og frihet til å gjøre egne valg, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.
– Jenteprisen er en ildsjelpris, og vi ønsker å få inn navn på gode kandidater fra hele Norge. Send oss navn og begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener å vinne prisen på info@plan-norge.no, oppfordrer Thommessen.
Kandidater vil vurderes av en jury ledet av Knut  Storberget.
– Vi gleder oss til å kåre en vinner og slik løfte fram det formidable arbeidet mange legger ned for å forhindre brudd på jenters rettigheter, sier Storberget. Han oppfordrer spesielt organisasjoner til å nominere en ildsjel blant dem.
— Prisen er viktig fordi den gir oppmerksomhet til arbeidet for å sikre alle jenter deres rettigheter, som beskyttelse mot vold og overgrep. Dette er en sak jeg brenner for, og med prisen mener jeg vi kan inspirere andre til å støtte dette arbeidet, sier Storberget. Han har selv vært en pådriver i arbeidet for å stoppe vold mot kvinner, både i Norge og internasjonalt gjennom «UNiTE to End Violence against Women».
Hva må til?
Aktuelle kandidater er enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en innsats innenfor områder som fremme av utdanning, forhindring av barneekteskap, tvangsekteskap, forebygging av voldtekt, kamp mot kjønnslemlestelse eller formidling av stemmen til jenter som ellers ikke blir hørt i samfunnet.

I tillegg til Knut Storberget består juryen av Birgit Skarstein, Gunhild Stordalen, Hanne Kristin Rohde, Fredrik Kroken, Ulrik Imtiaz Rolfsen og Barneombud Anne Lindboe. De har alle engasjert seg i arbeid mot diskriminering av jenter og for fremme av rettferdighet og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn. 

Det er åpent for å spille inn kandidater fram til 25. september. Plan trenger navn og telefonnummer på kandidatene, samt en begrunnelse og navn og kontaktinfo til den som nominerer. 
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.