Planlegger Jenteprisen

0
179
jenteprisen

For fjerde gang ønsker Plan Norge å hedre ildsjeler og organisasjoner som gjør en ekstra innsats for å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter. Jenteprisen er blitt en årlig tradisjon og en viktig markering i kampen for jenters rettigheter. 

– Send inn forslag til kandidater som fortjener ekstra oppmerksomhet for sin innsats for jenter, oppfordrer juryleder Knut Storberget. Nominasjonen pågår frem til 20. september. Vinneren av Plan Norges Jentepris offentliggjøres på FNs jentedag 11. oktober.

Jenteprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner og organisasjoner som jobber for å stoppe krenkelser mot jenter og sikre deres rett til beskyttelse og frihet til å gjøre egne valg. Prisen skal bidra til å stoppe diskriminering av jenter. Innsatsen kan være innenfor områder som forebygging av voldtekt, forhindring av tvangsekteskap, forebygging av kjønnslemlestelse, fremme av utdanning eller formidling av stemmen til jenter som ellers ikke blir hørt i samfunnet.

 

Planlegger Jenteprisen

– Vi vil hedre de som synliggjør de usynlige og de som gir en stemme til de stemmeløse, sier juryleder Knut Storberget.

– Å stanse overgrep og brudd på jenters rettigheter er ikke bare viktig for jentene selv – det er også viktig for felleskapet.

Generalsekretær i Plan Norge, Kjell Erik Øie, understreker viktigheten av Jenteprisen.

– Vi vet at temaer som voldtekt, tvangsekteskap og lignende er forbundet med stigma og ofte skam. Forhåpentligvis kan Jenteprisen gi fortjent honnør samtidig som vi sender et signal om at jenters rettigheter er urokkelige, sier Øie.

 

Slik kan du nominere kandidater

Forslag på kandidater med en kort begrunnelse, og gjerne digitale lenker, kan sendes Plan Norge på:
•    E-post jenteprisen@plan-norge.no 
•    Facebook.com/plannnorge
•    Twitter eller Instagram under hashtaggen #Jenteprisen

 

Modig innsats for å stoppe tvangsekteskap 

Jenteprisen 2014 gikk til SEIF og leder Gerd Fleischer for deres fryktløse innsats for å bekjempe tvangsekteskap og sikre romjenter deres rettigheter.

– Jeg og mine medarbeidere tok imot Jenteprisen med stor glede. En slik pris er en påminnelse om at det er viktig med engasjement og at det nytter å gjøre en innsats for jentene, sa Gerd Fleisher på vegne av SEIF.

– I år håper vi på mange ulike kandidater; nasjonale og lokale aktivister i alle aldre. Juryen vil vektlegge kandidater som har vist det lille ekstra i arbeidet for å oppfylle jenters rettigheter og kamp for likeverd, avslutter Storberget.

 

Dette er juryen 2015:

 •  Knut Storberget, juryleder, jurist og tidligere justisminister
  •    Hanne Kristin Rohde, forfatter og tidligere sjef i Oslo-politiet
  •    Navjot Sandu, politi og styreleder MinoTenk
  •    Wasim Zahid, lege og samfunnsdebattant
  •    Anne Lindboe, Barneombudet
  •    Dina Nybø Olavsen, URO-medlem (Plan Norges ungdomsgruppe)

Tidligere vinnere:

2014: Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) og Gerd Fleischer

2013: Fakhra Salimi, Grunnlegger av Mira-senteret

2012: Sara Kahsay, jordmor som har jobbet mot kjønnlemlestelse

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.