Mangel på Polaramin i Norge

0
353

Det er for tiden mangel på preparatet Polaramin 2 mg tabletter “MSD” i Norge. Mangelsituasjonen er ventet å bli langvarig. Polaramin “MSD” inneholder virkestoffet deksklorfeniramin.

Polaramin (deksklorfeniramin) er et antihistamin som brukes til behandling av allergiske lidelser og kløe. Det fins andre legemidler i gruppen antihistaminer som kan brukes som alternativ. Leger må vurdere alternativ behandling for sine pasienter.

Polaramin

Statens legemiddelverk vedtok 2. juni 2014 at norske apotek kunne levere ut deksklorfeniramin tabletter eller mikstur i utenlandske pakninger og at det ikke var nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Det er imidlertid funnet at de erstatningstabletter som er å skaffe dessverre ikke er akseptable fordi de inneholder et fargestoff (FD&C red no.4 eller E125) som ikke er tillatt brukt i legemidler. Fargestoffet kan hos enkelte pasienter forårsake en allergisk reaksjon.

Statens legemiddelverk trekker derfor tilbake ovennevnte vedtak med virkning fra 10. september 2014. Helsedirektoratets vedtak om forhåndsgodkjent refusjon for utenlandske preparater inneholdende deksklorfeniramin opphører fra den samme datoen.

Det må dermed søkes om spesielt godkjenningsfritak og individuell stønad for preparater inneholdende deksklorfeniramin.

Råd til leger

  • Leger må vurdere alternativ behandling for sine pasienter.
  • Rådfør deg eventuelt med apoteket om hvilke alternativer som er å skaffe. Deksklorfeniramin tabletter eller mikstur kan være tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

  • Ta kontakt med legen din for å få en vurdering av annen behandling.
  • Dersom du har fått røde tabletter er det en svært liten risiko for at det kan utløse en allergisk reaksjon. Ta kontakt med legen din for å diskutere om du skal fortsette behandlingen eller ikke.
  • Dersom du har fått utslett, elveblest eller andre tegn på allergi må du slutte å ta tablettene og kontakte lege.

Råd til apotek

  • Henvis kunder med resept på Polaramin tabletter til legen for vurdering av alternativ behandling.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.