Polio truer folkehelsa

0
396

vaksine 1POLIOTRUSSEL: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte den 5. mai at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen er det siste årets økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon før reise til land med utbrudd av polio.

WHO pålegger i et vedtak av 5. mai 2014 land med dårlig vaksinedekning og pågående polioutbrudd å intensivere poliovaksinasjonen.

– Dette er andre gang et slikt vedtak fattes i henhold til Internasjonalt Helsereglement (IHR 2005) og understreker alvoret i situasjonen, sier avdelingsdirektør Karin Rønning i avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

WHO anbefaler at land som har polioutbrudd nå også skal tilby poliovaksine til alle som reiser ut fra landene. Dette kommer i tillegg til en intensivering av poliovaksineringen til befolkningen.

IHR ble implementert i norsk lovverk i 2006 og vedtaket innebærer endring i råd om poliovaksine ved utenlandsreiser fra land med pågående utbrudd av polio.

– Dette gjelder Pakistan, Kamerun og Syria. WHO mener at situasjonen i disse landene innebærer en risiko for eksport og spredning av polio internasjonalt. Også land med mindre lokale polioutbrudd som Afghanistan, Guinea, Etiopia, Irak, Israel, Somalia og Nigeria anbefales å følge WHOs vaksineråd, sier Rønning.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.