Prevensjonsmiddel fra flere

0
212
prevensjonsmiddel

 

Frå 1. januar 2016 kan helsesøstrer og jordmødrer med nødvendig autorisasjon skrive ut alle typar prevensjon : P-piller, minipiller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiralar og koparspiralar.

Retten til å skrive ut slike legemiddel gjeld alle kvinner frå 16 år og er knytt til kompetanse og ikkje til arbeidsstad slik som tidlegare. Kvinner som er yngre enn 16 år må få prevensjon frå lege.

I tillegg kan helsesøstrer og jordmødrer rekvirere til eigen praksis legemiddel som er nødvendige for å administrere prevensjonsmidla. Dette vil vere lokalbedøving og adrenalin til behandling av alvorlege allergiske reaksjonar. Helsedirektoratet har utarbeidd ei rettleiing om kva kompetansekrav som gjeld for å kunne sette inn spiralar og p-stavar.

Legemiddelverket har tidlegere utarbeidd ei liste over hormonelle prevensjonsmiddel som kan skrivast ut av helsesøstrer og jordmødrer. Denne lista har nå falle bort.

Helsesøstrer og jordmødrer skal i samråd med kvinna finne fram til den prevensjonen som er best egna i kvart enkelt tilfelle. Les kva hormonelle prevensjonsmiddel Legemiddelverket tilrår.

Dekking av utgifter til prevensjon

Kvinner frå og med månaden etter fylde 16 år til og med månaden før fylde 20 år kan får dekt utgifter til alle hormonelle prevensjonsmiddel, inkludert p-stav, hormonspiral og koparspiral.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.