Karl Evang-pris til treningsmotivator

0
91
folkehelsa

Prisen for 2014 ble delt ut på Folkehelseforeningens årlige folkehelskonferanse 14.-15. oktober.

Yran var med å starte Friskis&Svettis i Oslo i 1983, og hun har siden vært sentral når det gjelder utviklingen av varierte treningstilbud og opplæring av  frivillige instruktører og medarbeidere. Etter hvert ble det bygd ut treningstilbud flere steder i landet.
-Dette er en svært velfortjent pris, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. – Yran er en stor inspirator og motivator for brukere av Friskis&Svettis Oslo. Hun har evnen til å se menneskene som trener sammen med henne, motivere til fysisk aktivitet og sosialt samvær, og hun bidrar til treningsglede for folk i alle aldre. Engasjement som hennes er av enorm verdi i arbeidet for å få flere i fysisk aktivitet.
Yran har vært nominert til prisen flere ganger, og mange av brukerne har sendt inn lovord om henne. «Maddan er Friskis&Svettis, og Friskis&Svettis er Maddan», og «Maddan ser oss!» er blant beskrivelsene engasjerte brukere har gitt. Bedømmelseskomitéen har i arbeidet vektlagt nettopp brukeres beskrivelse av Yran som en stor inspirator og motivator.

Om Friskis & Svettis

Friskis&Svettis Norge er en ideell idrettsorganisasjon som tilbyr trening – både gruppetrening, spinning, styrkerom og utetrening. I dag er det 41 lokallag fra Hammerfest i Nord til Kristiansand i sør, med 23 000 medlemmer og 1700 frivillige. Friskis&Svettis ble i 1997 tilsluttet Norges idrettsforbund. Friskis&Svettis Oslo har som motto «Sunn treningsglede for alle». Treningstilbudet har ulikt nivå som gjør at alle kan være med.
I tillegg er det utviklet spesialtilbud for ulike grupper, blant annet Seniortrening for de over 65 år, Enkel Jumpa for mennesker med psykisk utviklingshemning, Røris for skolebarn, Minirøris for barnehagebarn og gratis utetrening for alle i Frognerparken hver sommer.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.