Prisvinner Anita Elisabeth Bjørklund blogget seg ut av sykehjem

0
250
blogget seg ut av sykehjem
Anita Elisabeth Bjørklund fikk Stolthetsprisen 2015 etter å ha vært tvangsplassert på sykehjem.
  • Stolthetsprisen 2015 går til en som viser oss alle at det nytter å engasjere seg og protestere høylytt på urett, heter det i juryens begrunnelse.- Årets prisvinner har synliggjort et økende problem i samfunnet – at flere og flere funksjonshemmede ender opp på institusjoner fordi kommunene søker enkle løsninger og tror de sparer penger. Menneskerettigheter, likestilling, verdighet og muligheten til å leve et fullverdig liv, er ikke en del av målsettingen i disse kommunene. Årets prisvinner har bidratt på en måte som har blitt lagt merke til, sier juryleder Ann Kristin Krokan i Uloba.

 

http://sykehjemsliv.blogg.no/

anita bjørklund 2

Blogget seg ut av sykehjem

I seks måneder og to dager var Bjørklund tvangsinnlagt på sykehjemmet Bråset bo- og omsorgssenter i Røyken. Hjemkommunen Asker hadde ikke annet tilbud til Anita Elisabeth, som er avhengig av praktisk og personlig assistanse til det aller meste. Først da hun begynte å blogge om sin vanvittige historie, og media tok saken, begynte noe å skje.

– Det var som å bo i en barnehage for voksne. Jeg trodde jeg skulle bli gal, forteller Anita Elisabeth som var 21 år da hun ble plassert på gamlehjem.

– Kampen mot kommunen fra den dagen jeg ble tvangsinnlagt på sykehjem for over to år siden, har vært intens. Og lang. Det har vært frustrerende, utmattende, og vondt. Asker kommune er en nydelig kommune som er veldig fin å bo i…hvis du ikke trenger hjelp. For måten de behandler mennesker som er totalt avhengige av hjelp og pleie på, er en skam, sa prisvinneren i sin tale.

Hun tror kommunen fikk panikk på grunn av all oppmerksomheten saken hennes etter hvert fikk og at hun derfor, endelig, fikk flytte til den private institusjonen Høyenhall Helse og rehabilitering AS i Hole kommune. Der har hun vært i halv annet år nå. Og hun gjør store fremskritt.

blogget seg ut av sykehjem
Anita Elisabeth Bjørklund fikk Stolthetsprisen 2015 etter å ha vært tvangsplassert på sykehjem.

Dessverre ikke unik

Anita Elisabeth Bjørklund er ikke alene om å ha vært tvangsinnlagt på sykehjem bygget for eldre mennesker. Rundt omkring i norske kommuner bor det mange unge funksjonshemmede på sykehjem.

Det er store mørketall, men i følge Helsedirektoratet var det i 2009 hele 137 personer i aldersgruppen 18-49 år på sykehjem. I 2014 var antallet 145. Hvor mange av disse 145 menneskene som er rundt 20 års alder, vil ikke Helsedirektoratet opplyse. Direktoratet kan derimot opplyse at det i 2013 var 26 personer (18-49 år) på norske sykehjem, mot sin vilje. Eller som Helsedirektoratet kaller det: ”lengeboende personer med flytteønske”.

– Jeg har en drøm om en egen leilighet og håper å få Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og assistenter som bor hos meg hele døgnet. Da kan jeg leve fritt og uavhengig, sier en stolt prisvinner, som understreker at hun er veldig fornøyd med det tilbudet hun får på Høyenhall hvor de har stor kompetanse på unge i hennes situasjon.

Stolthetsprisen deles ut av Uloba hvert år til en funksjonshemmet enkeltperson eller gruppe som har gjort en særskilt innsats for å skape likestilling for funksjonshemmede i Norge.

blogget seg ut av sykehjem
Anita Elisabeth Bjørklund fikk Stolthetsprisen 2015 etter å ha vært tvangsplassert på sykehjem.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.