Rabatt på legemiddel ved føflekkreft

0
195
føflekkreft

 

FØFLEKKREFT: Keytruda (pembrolizumab) og Opdivo (nivolumab) er nye, effektive legemidler til behandling av føflekkreft med spredning. Legemiddelverket har vurdert nytten og samfunnskostnaden ved å ta i bruk disse legemidlene.

Behandlingen kan utsette videre spredning av kreften og forlenge overlevelse sammenliknet med dagens behandling med ipilimumab (Yervoy). Legemiddelverket vurderer at pembrolizumab og nivolumab har omtrent lik effekt og bivirkninger. Om lag 200 pasienter er aktuelle for behandling hvert år i Norge.

Med dagens maksimalpriser har pembrolizumab og nivolumab en merkostnad per ekstra leveår ved full helse (QALY) på i underkant av 900 000 kroner sammenlignet med ipilimumab. Dette er høyere enn det som vanligvis regnes for kostnadseffektiv behandling. Legemiddelprodusentene MSD og BMS har tilbudt helseforetakene prisrabatter på hhv. pembrolizumab og nivolumab. Med prisrabattene mener Legemiddelverket at både pembrolizumab og nivolumab er kostnadseffektive behandlinger mot føflekkreft.

Legemiddelverkets metodevurderinger av pembrolizumab og nivolumab var en del av kunnskapsgrunnlaget da helseforetakene besluttet at behandlingen skulle tas i bruk i Norge.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.