Rekordutbytte fra Norsk Tipping

0
124

Torsdag leverer konsulentselskapet Rambøll sin rapport om de økonomiske sidene ved deler av det norske spillemarkedet, en rapport som vil legge føringer for ny debatt om reguleringen av markedet.

Parallelt kan Norsk Tipping melde om rekordstort overskudd til samfunnsnyttige formål.

Rekorden fra 2012 var på litt over 4 milliarder kroner. Resultatet etter 2014 ser ut til å bli adskillig større – rundt 4,2 milliarder.

– Vi kan allerede nå varsle om at overskuddet vårt blir større enn noen gang. Dette bør være gode nyheter for alle de frivillige organisasjonene som er avhengige av spillemidlene, Grasrotandelen og de andre overskuddsordningene fra Norsk Tipping, sier Almlid.

Det er særlig den vellykkede lanseringen av selskapets nye, nettbaserte spill («Instaspill») som sørger for at overskuddet er større enn noen gang. På dagen ett år siden spillene ble lansert, kan vi konstatere at KongKasino, Bingoria og Flax på nett leverer over forventning.

– De nye spillene har truffet meget bra, og de bidrar godt til overskuddet med en netto omsetning på 318 millioner kroner. Ca. 185.000 kunder har forsøkt minst ett av spillene i løpet av året. Dette er tall som langt overgår det vi hadde forventet, sier Almlid.

– Statistikk fra European Lotteries viser at det bare er det finske spillemarkedet som leverer like stort overskudd til gode formål per person som det norske. Det er gledelig å se at tendensen med jevnt stigende overskudd gjennom hele Norsk Tippings historie fortsetter, sier Almlid.

– Tallene viser at Norsk Tipping lykkes godt med sitt samfunnsoppdrag. Grunnlaget er et regime for ansvarlig spill som skal sikre at spillvirksomheten ikke skaper sosiale problemer. Det er en forutsetning for at vi kan si at vi oppfyller oppdraget vi er satt til å løse, sier Almlid.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.