Roser Norge for kutt i ventetid

0
196
– Vi har oppnådd rask og forsvarlig håndtering av henvisningene, sier Marit Muri Holmen, overlege og leder for enhet for brystdiagnostikk ved Oslo universitetssykehus. Her sammen med Skule Storheill, innovasjonsdirektør i Norsk design- og arkitektursenter. Foto: Johnny Syversen
– Vi har oppnådd rask og forsvarlig håndtering av henvisningene, sier Marit Muri Holmen, overlege og leder for enhet for brystdiagnostikk ved Oslo universitetssykehus. Her sammen med Skule Storheill, innovasjonsdirektør i Norsk design- og arkitektursenter. Foto: Johnny Syversen

Oslo: Ventetiden for kvinner med kul i brystet har stupt som følge av et unikt designprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Nå løftes prosjektet fram i OECD som et stjerneeksempel på vellykket innovasjon i det offentlige.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har nylig satt opp en prestisjeliste over særdeles gode nyskapingsprosjekter i offentlig sektor. Ett av prosjektene er norsk, og ble utløst av en beskjeden statlig investering i designdrevet innovasjon.

 

– Det er svært gledelig at norsk innovasjon blir lagt merke til i et viktig organ som OECD. Dette viser at vi satser riktig og at vi jobber med nyskaping på en måte som skaper verdier i både privat og offentlig sektor, sier næringsminister Monica Mæland.

I 2012 fikk Oslo universitetssykehus 800 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å redusere ventetiden for å få stilt diagnose ved påvist kul i brystet. DIP drives av Norsk design- og arkitektursenter, som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.

Tok kontroll over henvisningsbunken 

– Utgangspunktet vårt var svært dårlig, med lange og uforutsigbare ventetider for kvinner som hadde fått konstatert kul i brystet av fastlegen. Henvisningsbunken vokste utenfor kontroll, og enkelte kvinner måtte vente i 10-12 uker på svar. Dette skapte unødig frustrasjon og engstelse, forteller Marit Muri Holmen, overlege og leder for enhet for brystdiagnostikk ved Oslo universitetssykehus.

Løsningen ble å sette pasientens møte med sykehuset i sentrum. I tett samarbeid med fagdisiplinene ved OUS gikk designere i byrået Designit i gang med dybdeintervjuer med pasienter og helsepersonell, observasjoner og en gjennomgang av rutiner, ansvarsfordeling og kommunikasjon. Slik ble flaskehalsene i systemet kartlagt og nye løsningsalternativer beskrevet. En tverrfaglig gruppe fagpersoner bygget videre på dette, og etter en intens periode med stor møtevirksomhet ble det gjennomført endringer som har fått oppsiktsvekkende resultater.

– Vi er bedre organisert. Henvisningsbunken gjennomgås flere ganger i uken og tømmes hver uke. De aller fleste blir kontaktet innen få dager og blir satt opp til time i løpet av to til tre uker. Dersom det er sterk mistanke om ondartede forandringer, gis time oftest innen en uke, sier Holmen.

Hovedårsaken til forbedret kapasitet skyldes at det er blitt etablert en velfungerende avtale med to private institutt som tar i mot henvisninger som har blitt vurdert og sendt videre av OUS.

Pasientsikkerheten er blitt mye bedre som følge av faste videokonferansemøter mellom involverte fagpersoner ved de to lokalisasjonene Radiumhospitalet og Ullevål. Møtene holdes fire ganger i uken, og her deltar også en nytilsatt pasientkoordinator.

– Vi har oppnådd rask og forsvarlig håndtering av henvisningene, forutsigbar pasienthåndtering og økt pasientsikkerhet. Sistnevnte har vært spesielt viktig siden både diagnostikk og behandling utføres ved to lokalisasjoner, sier Holmen.

Anbefaler norsk løsning 

Skule Storheill, innovasjonsdirektør i Norsk design- og arkitektursenter, forteller at DIP er et helt unikt program i Europa. Han påpeker at erfaringene fra ventelisteprosjektet ved OUS er overførbare ikke bare innen helsevesenet, men også til tjenesteytende sektor i næringslivet.

– Det er verdt å legge merke til at OECD faktisk eksplisitt anbefaler sine medlemsland å vurdere å bygge designdrevne innovasjonsprogrammer etter vår mal. Ved å bruke designmetodikk i idéfasen kan vi utløse enorme gevinster i alle deler av samfunnet, uten at det krever gigantiske investeringer og omfattende reformer, sier Storheill.
(Pressenytt) 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.