WHO roser norsk helsepolitikk

0
136

Rettferdig fordeling av helse og trivsel er et politisk valg.

Dette slås fast i Trondheimserklæringen som ble utarbeidet av  750 deltakere ved den 11. nordiske folkehelsekonferansen 26.-29. august i år. Nå har budskapet også nådd ut til 53 land i Europa.​​​​​

​Regionaldirektøren for WHO Europa, Zsuszanna Jakab, var til stede i Trondheim – og hyllet initiativet til og innholdet i Trondheimserklæringen​. Jakab var så begeistret at hun ønsket erklæringen fremmet på det årlige møtet der de 53 medlemslandene i regionen møttes 15.–18. september.

Helsedirektør Bjørn Guldvog presenterte derfor erklæringens budskap om at folkehelse handler om samfunnsutvikling og at innsatsen må rettes mot grunnleggende årsaker gjennom forpliktende styring i samspill mellom mange aktører.

I en nyhetssak fra WHO Europa roser regionaldirektøren den nordiske tradisjonen med å ta sosial ulikhet inn som en viktig del av folkehelsearbeidet, og sier at dette vil være en inspirasjon for det videre arbeidet med Helse 2020. Hun bemerket spesielt hvordan de nordiske erfaringene fremhever kraften tverrsektorielle tiltak har på helse, og oppmuntret konferansedeltakerne til å dele sine erfaringer med denne typen arbeid med resten av WHOs Europaregion.

Erklæringen er oversatt til både engelsk og russisk.

Om Trondheimserklæringen

Trondheimserklæringen utfordrer beslutningstakere til å ta ansvar for folkehelsen og peker på sosial ulikhet som en hovedutfordring, og retten til helse som grunnleggende.

Erklæringen vektlegger at ressurser og muligheter må fordeles slik at mennesker kan forme sine liv ut fra egne ønsker og ambisjoner – for seg og samfunnet. Grad av trivsel og helse i befolkningen sier noe om hvor vel politikken lykkes.

Erklæringen fremhever at strategier, planer og mål aldri er bedre enn gjennomføringen tilsier. Politikk for rettferdig fordeling av helse og trivsel uten ressurser, strukturer og ekte politisk forpliktelse vil ha liten effekt. Det må bygges på et bredt kunnskapstilfang og lokalt arbeid er ryggraden.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.