Rotavirusvaksine til premature barn

0
244

Vi minner om anbefalingene for rotavirusvaksinasjon av premature.

Vaksinen Rotarix er godkjent for premature barn med gestasjonsalder (GA) minst 27 uker dersom barnet er klinisk stabilt, tåler enteral ernæring, og det ikke foreligger kontraindikasjon mot vaksinasjon. I utgangspunktet bør premature barn få rotavirusvaksine som anbefalt, også de som er inneliggende på sykehus ved anbefalt alder for vaksinasjon. Det er imidlertid noen spesielle anbefalinger knyttet til denne gruppen.  Anbefalingene kan oppsummeres slik:

  • Rotavirusvaksine skal tilbys alle barn født fra og med 27-ukers gestasjonsalder.
  • Første dose rotavirusvaksine skal tilbys mellom 6- og 12-ukers kronologisk alder såfremt barnet tåler enteral ernæring. Første dose skal ikke gis etter alder 12 uker + 0 dager. Andre dose skal gis senest 16 uker + 0 dager. Minste anbefalt intervall mellom dosene er 28 dager.
  • Det er ikke nødvendig med andre smittevernrutiner enn alminnelig håndhygiene ved stell av barn som har fått rotavirusvaksine.
  • Premature barn født ≤28-ukers gestasjonsalder som fortsatt er innlagte på sykehus eller har kjent apnétendens bør overvåkes i 24 timer etter vaksinasjon.
  • Barn som er inneliggende på sykehus ved anbefalt tidspunkt for øvrige vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet bør også tilbys disse.

Utdypende informasjon og bakgrunn for anbefalingene finnes i brev som er sendt til kommunene og landets sykehus med barneavdelinger:

Brev: Anbefalinger for bruk av rotavirusvaksine til premature barn (PDF)

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.