RS bygger “fyrtårn” for sjøsikkerhet i Horten

0
232
PROSJEKTSKISSE: Dette er et av flere forslag til et RS-senter, som har ligget på tegnebrettet i Redningsselskapet.
PROSJEKTSKISSE: Dette er et av flere forslag til et RS-senter, som har ligget på tegnebrettet i Redningsselskapet.

Redningsselskapet og Horten kommune signerte nylig kjøpekontrakten på Langgrunn. Her ønsker RS å utvikle Europas mest moderne ”fyrtårn” for sjøsikkerhet.

-Vi er glade for at kontrakten nå endelig er signert, og at vi kan begynne jobben med å bygge opp det som skal bli et av Europas mest moderne senter for sjøsikkerhet og sjøredning. Her skal vi utdanne våre egne mannskaper, slik vi til nå har gjort i Stavern, og på sikt skal vi integrere en kvalitetsopplæring av fritidsbåtfolket. Det er viktig at våre Ung-satsinger og Elias også får sitt maritime resurs-senter, og det mener vi et slikt sted kan være med å bidra til, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

SIGNERTE AVTALE: Ordfører i Horten, Børre Jacobsen og Redningsselskapets Rikke Lind signerte i dag kontraktenen som gjør at den humanitære organisasjonen kan begynne arbeidet med å bygge opp skolesenteret på Langgrunn i Horten.
SIGNERTE AVTALE: Ordfører i Horten, Børre Jacobsen og Redningsselskapets Rikke Lind signerte i dag kontraktenen som gjør at den humanitære organisasjonen kan begynne arbeidet med å bygge opp skolesenteret på Langgrunn i Horten.

Fyrtårn for opplæring

Redningsselskapet er klar til å utvikle Norges nye fyrtårn for opplæring og utdanning i sjøredning. Kjøpet av Langgrunn i Horten skal være med på å samle Redningsselskapets mange resurser på ett sted. Bygningsmassen skal oppgraderes slik at den tilpasses fremtidens behov. Det betyr at den i tillegg til å fungere som et profesjonelt utdanningssenter for maritim sektor, også skal kunne ta imot fritidsbåtførere, barne- og ungdomsarbeidere som jobber med sjø- og sjøvett, og fremtidens Elias-ambassadører. Dette skjer i samarbeid med Horten kommune som skal være med på å utvikle uteområdene i tråd med allemannsretten. Det legges opp til at Hortens innbyggere også skal nyte godt av de fasiliteter som utvikles på og rundt Langgrunn.

Åpen og inkluderende

–Det som er viktig for lokaliseringen er at skolen, slik den er i dag, forholder seg til nærområdene på en god måte. Det vil si at Redningsselskapet mål om å være åpen og inkluderende blir en del av en slik satsing, sier Rikke Lind.

–Det å få Redningsselskapet inn i det maritime miljøet her i Horten gleder vi oss veldig til. Det vil være en solid forsterkning av den eksisterende maritime klyngen, og vil styrke kompetansebyggingen i Horten og regionen for øvrig. For oss som liker oss på fjorden vil det jo være et ekstra tilskudd å få redningsskøytene og RS som en del av kystmiljøet her i distriktet. Vi lover å bidra til å legge forholdene godt til rette for at Redningsselskapet skal få gode vilkår og arbeidsforhold, sier ordfører Børre Jacobsen i Horten.

 

Viktig lokalisering
Lokaliseringen har vært en viktig del av valget som nå er gjort. Horten er sentralt i forhold til tre flyplasser. Den ligger midt i den maritime klyngen som Vestfold utgjør. Beliggenheten til vannet er også veldig viktig når man ser dette i sammenheng med investeringene som er gjort på Norsk Maritim Utdanning på høyskolen i Vestfold, heter det i planene til RS.

–Det forebyggende arbeidet har stor prioritet hos oss. Det betyr at vi må ta med både barn og unge i en totalvurdering. De har, slik vi ser det, et stort og udekket behov for lek og kursing i sjønære omgivelser. En moderne sjøredningsskole skal derfor også inkludere de yngste, og vil kunne gi Redningsselskapet flere ben å stå på, sier Lind.

(TEKSTEN FORTSETTER UNDER BILDET)

LANGGRUNN: Etter kontraktssigneringen i dag, vil Redningsselskapet begynne å bygge på området på Langgrunnen i Horten.
LANGGRUNN: Etter kontraktssigneringen i dag, vil Redningsselskapet begynne å bygge på området på Langgrunnen i Horten.

Øke kompetansen

–Hovedfokuset vil selvsagt være å øke kompetansen hos våre egne sjøfolk. Etterspørselen etter våre tjenester fra nasjonale og internasjonale aktører, viser likevel at det finnes et udekket behov for enda mer, sier Rikke Lind.

Redningsselskapet ønsker å fange opp så mange som mulig med sin satsing på et større og mer moderne skolesenter. Dette skal være med å bygge kultur og identitet, samtidig som Redningsselskapet kan ha mulighetene til å bli ledende på alt som har med teoretisk og praktisk sjøsikkerhet, redning og beredskapsfag å gjøre.

 1200 frivillige – 300 fast ansatte

–Vi må tenke langsiktig. Våre 19 korps med 1200 frivillige skal vokse til mange flere innen få år. Våre 300 faste ansatte har behov for etterutdanning og kompetanseheving i tråd med de krav som stilles til en organisasjon som tar sitt omdømme på alvor. Det betyr at Langgrunn blir et ”fyrtårn”, hvor andre deler av organisasjonens aktiviteter kan inkluderes i veksten og knyttes opp mot senteret i fremtiden. Noe som kan gi økt lokal sysselsetting og økte økonomiske tilganger generelt, sier Rikke Lind.

Redningsselskapet er klar til å utvikle Norges nye fyrtårn for opplæring og utdanning i sjøredning, her på Langgrunn i Horten.
Redningsselskapet er klar til å utvikle Norges nye fyrtårn for opplæring og utdanning i sjøredning, her på Langgrunn i Horten.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.