Rutiner ved rettsmedisinske obduksjoner

0
1143

Folkehelseinstituttet gjennomfører hvert år ca. 900 rettsmedisinske obduksjoner. En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndigheten (oftest politiet).

– Vi jobber med å forbedre informasjonen til de pårørende ved slike obduksjoner, sier Bjørn Magne Eggen, direktør i divisjon for rettsmedisinske fag ved FHI.

Politiet styrer informasjonen

En rettsmedisinsk obduksjon skal fastslå dødsårsak og gi en vurdering av skader og eventuelle sykelige forandringer opp mot et hendelsesforløp. Dette betyr også at en rettsmedisinsk obduksjon ofte vil innebære flere ulike undersøkelsesmetoder.

Om politiet begjærer en rettsmedisinsk obduksjon, blir det ikke gjort sykehusobduksjon. Resultatene fra en rettsmedisinsk obduksjon blir overlevert politiet. Det er også politiet som i den enkelte saken godkjenner om og når en rettsmedisiner kan informere de pårørende. Rapporten fra den rettsmedisinske obduksjonen inngår i det saksmaterialet politiet har.

– Det er politiet som avgjør hvilken informasjon som kan gis til de pårørende, når, og av hvem, sier Eggen.

Den generelle pårørendeinformasjonen som er tilgjengelig i dag består av to ulike brosjyrer:

Ny veileder på vei

– Vi ser at det er behov for bedre informasjon. Helsedirektoratet utarbeider nå en veileder for informasjon ved obduksjon av barn. Denne kommer også vi til å benytte. I tillegg er vi i gang med å utarbeide en egen informasjonsbrosjyre om rettsmedisinske obduksjoner; denne vil nærmeste pårørende få utdelt i forbindelse med obduksjonen, sier Eggen.

Han ønsker at denne kan gis til eller sendes de pårørende sammen med dødsattesten.

– Vi vil også gjennomgå informasjonen på nettsidene våre, om rettsmedisinske obduksjoner og hva som skjer med døde som er obdusert. Ett viktig punkt i dette er at hjernen ikke begraves sammen med den døde, sier han.

Før den kan undersøkes må hjernen fikseres, noe som tar flere uker, og også undersøkelsene etter dette tar tid.

– I Norge er det vanlig med begravelse innen syv til ti dager. Da er ikke hjernen undersøkt, og kroppen vil måtte begraves uten hjernen. Dette gjelder for om lag en tredjedel av alle obduksjoner hos oss, sier han.

 

Fakta om rettsmedisinske obduksjoner

  • Ved rettsmedisinske obduksjoner sikres det rutinemessig prøvemateriale til mikroskopiske vevsundersøkelser. Andre kompletterende undersøkelser kan være rettstoksikologiske analyser av blod eller andre kroppsvæsker med tanke på påvirkning av rusmidler eller legemidler
  • Ved om lag en tredjedel av obduksjonene er det nødvendig med tidkrevende undersøkelse av hjernen, og i enkelte tilfeller må også andre organer gjennomgå tilsvarende tidkrevende undersøkelse.
  • I de tilfellene der det er behov for tidkrevende spesialundersøkelse av enkelte organer, blir den avdøde utlevert til begravelsesbyrået for bisettelse uten at disse organer er satt tilbake. Disse organene blir senere kremert og asken blir nedsatt anonymt i en minnelund.
  • Det kan ta lang tid (ofte opp til 3 måneder) innen alle prøvesvar er kommet inn, og rettspatologen kan utarbeide den endelige konklusjonen.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.