Samarbeider om barn og unge

0
292
Oppvekstnettverket var samlet til møte hos Mental Helse i Oslo denne uken. Fra venstre: Thale Håmo-Bakkeng (Unicef Norge, Siv Haram (Mental Helse), Guro Usterud (Redd Barna), Adrian Lorentsson (Mental Helse Ungdom), Ellen Sandøe (Unicef Norge), Ina Nergård (Voksne for barn), Una Aagensen (Røde Kors), Kristina Rickfelt (Røde Kors) og Rune Helland (Mental Helse). Tor Stavnsborg fra Kirkens Bymisjon var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Grethe Ettung)
Oppvekstnettverket var samlet til møte hos Mental Helse i Oslo denne uken. Fra venstre: Thale Håmo-Bakkeng (Unicef Norge, Siv Haram (Mental Helse), Guro Usterud (Redd Barna), Adrian Lorentsson (Mental Helse Ungdom), Ellen Sandøe (Unicef Norge), Ina Nergård (Voksne for barn), Una Aagensen (Røde Kors), Kristina Rickfelt (Røde Kors) og Rune Helland (Mental Helse). Tor Stavnsborg fra Kirkens Bymisjon var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Grethe Ettung)

Mer samarbeid på tvers av organisasjonene for å bedre barn og unges hverdag. Det er ideen bak Oppvekstnettverket, der Mental Helse deltar sammen med flere andre organisasjoner.

Nettverket ble startet i januar i fjor på initiativ fra Røde Kors. I tillegg til Røde Kors og Mental Helse deltar Mental Helse Ungdom, Unicef Norge, Redd Barna, Voksne for barn og Kirkens Bymisjon i nettverket.

– Vi er mange organisasjoner som på ulike måter jobber med barn og unges oppvekstvilkår. Tanken bak dette nettverket er at vi ønsker å jobbe sammen og lære av hverandre fremfor å konkurrere, sier Rune Helland fra Mental Helse.

Markerer jubileum for barnekonvensjonen

Nettverket har hatt flere møter og samarbeidet har allerede båret frukter.

– Et eksempel er at Verdensdagen for psykisk helse i fjor ble markert av flere av organisasjonene i nettverket. Oppvekstnettverket gjør at organisasjonene får vite hva andre organisasjoner driver med, og kan bli med på arrangementer og markeringer dersom de ønsker det, sier Helland.

I disse dager jobber Oppvekstnettverket med en felles markering av 25-årsjubileet for FNs barnekonvensjon 20. november.

Bør samarbeide mer

Helland tror etableringen av nettverket kan gjøre det lettere for Mental Helses lokallag å søke samarbeid med andre.

– Vi ønsker å legge til rette for lokalt samarbeid, blant annet ved å formidle kontaktinformasjon til potensielle samarbeidspartnere, sier Helland.

Han oppfordrer lokallagene til å samarbeide mer med andre organisasjoner.

– Samarbeid er bra! En ting er at man kan skape bedre arrangementer. En annen ting er at man kan lære av hverandre, skape nye nettverk og få nye venner. Jeg oppfordrer lokallagene til å fokusere mer på samarbeid med andre organisasjoner, for eksempel om arrangementer i tilknytning til Verdensdagen til høsten, sier Helland.

Les også: www.mentalhelse.no

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.