Sammen om sykehusbygging

0
102

– Dette er en viktig og riktig etablering. Hovedformålet med Sykehusbygg er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og –bygging. Til nå har det ved hvert nytt sykehusprosjekt blitt brukt store ressurser på å bygge opp organisasjon og kompetanse for å gjennomføre nye bygg. Nå samles dette i ett nasjonalt miljø, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det nye foretaket skal utvikles gradvis og desentralisert, og blir trolig organisert med både fagavdelinger og regionkontorer.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter, og behovet er som kjent stort for nybygg og standardheving. Det samlede investeringsbudsjettet i denne sektoren ligger på om lag 10 milliarder kroner årlig.

Helseregionene har oppnevnt Steinar Frydenlund som styreleder i Sykehusbygg. Frydenlund er direktør for bygg og eiendom i Helse Sør-Øst.
–Jeg er særlig opptatt av at vi bygger riktige og effektive sykehusbygg med god logistikk, sier Frydenlund før stiftelses- og styremøtet på Gardermoen 10. november.

I tillegg til Frydenlund består Sykehusbygg-styret av:

Jan Eirik Thoresen, ass. eierdirektør, Helse Midt-Norge (nestleder).
Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord.
Ivar Eriksen, eierdirektør, Helse Vest.
Rigmor Helene Hansen, adm. direktør, Undervisningsbygg.
Kristin Gustavsen, rådgiver, Stavanger kommune.
Styret skal også suppleres med en ansatterepresentant.

En sentral oppgave for det nye styret blir å ansette Sykehusbyggs administrerende direktør. Etter planen skal vedkommende være operativ innen 1. mai neste år. I mellomtida vil lederoppgavene i foretaket bli ivaretatt av en konstituert direktør som utpekes på det første styremøtet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.