Skarlagensfeber øker i Storbritannia

0
185

eed17ec212Britiske helsemyndigheter melder om en betydelig økning av tilfeller av skarlagensfeber i alle deler av landet. Skarlagensfeber er vanligvis en mild barnesykdom, men kan i sjeldne tilfeller gi senkomplikasjoner. Norske leger bør være oppmerksomme på skarlagensfeber som en mulig diagnose hos barn med halsonde eller utslett, både hos barn her i landet og hos de som nylig har oppholdt seg i Storbritannia.

Det engelske folkehelseinstituttet, Public Health England, opplyser at antall rapporterte tilfeller i uke 13/2014 var det høyeste man har fått meldt i England siden 1982. Totalt er det meldt over 5000 tilfeller i England siden september 2013. Dette er en nærmere tredobling av antall tilfeller sammenliknet med foregående tiårsperiode. Liknende økninger i skarlagensfebertilfeller er også sett i Wales og Skottland.

Årsaken til denne økningen av skarlagensfebertilfeller er ukjent. Det er ikke sett en tilsvarende økning av mer alvorlige sykdomsbilder som forårsakes av den samme bakterien (gruppe A-streptokokker). Ingen andre europeiske land har rapportert om en liknende situasjon, men dette kan skyldes at få land har et overvåkingssystem for skarlagensfeber.

Økt oppmerksomhet også i Norge

Skarlagensfeber er ikke en meldingspliktig sykdom i Norge, og forekomsten her i landet er ukjent. Det kan derfor ikke utelukkes at vi også her i landet kan ha en liknende situasjon som i Storbritannia. Leger bør derfor være oppmerksomme på skarlagensfeber som en mulig diagnose hos barn med halsonde og/eller utslett. Folkehelseinstituttet ber om at fastleger og andre leger som har merket en økning av skarlagensfeber i sin praksis rapporterer dette ved å sende en e-post til msis@fhi.no eller kontakte instituttet. Ved utbrudd av skarlagensfeber i f.eks. barnehager eller skoler skal dette varsles på vanlig måte. Anbefalinger for behandling av halsbetennelse og skarlagensfeber er gitt i de nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Anbefalt behandling er fenoksymetylpencillin i 10 dager. Erytromycin er et alternativ ved penicillinallergi.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Skarlagensfeber forekommer vanligvis hos barn mellom 2 og 8 år, men kan ses hos i andre aldersgrupper. Barn og andre med symptomer (se nedenfor) på skarlagensfeber bør undersøkes av lege.

På bakgrunn av skarlagensfebersituasjonen i Storbritannia er det ikke grunnlag for å fraråde reise til landet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.