Skjermbruk trøbler med nattesøvnen

0
136
Nattesøvnen
Nattesøvnen i fare

Mest overraskende er koblingen mellom mye skjermbruk på dagtid og økt risiko for dårligere søvn om natten.

En studie gjennomført av Uni Research Helse i Bergen i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen, og publisert i British Medical Journal, har undersøkt virkningen av flere typer skjermer på norske tenåringers søvn.

– Hovedfunnet i studien er at bruk av elektroniske dingser både dag og kveld påvirker søvnen negativt, sier søvnforsker og psykologspesialist Mari Hysing ved RKBU Vest i Uni Research Helse i en artikkel på uni.no.

Studien undersøker en rekker skjermtypers effekt på innsovning og søvnlengde; tv, pc, spillkonsoller, nettbrett, mobiltelefoner og mp3-spillere. Resultatene viser at sammenhengen mellom skjermbruk og søvnproblemer ikke bør feies under teppet.

Les også: Derfor trenger kvinner mer søvn enn menn
 

Sosial nettbruk kan være verst

 
Studien tyder på at de som bruker skjermer til å kommunisere med andre får størst søvnproblemer.

– Sosial nettbruk kan tenkes å ha en spesielt negativ effekt, fordi dette kan være en mer aktiv bruk av elektronikk, og slik gi økt våkenhet, sier Hysing til forskning.no. Hun mener at noe av grunnen kan ligge i at ungdom får mindre kontroll over bruken når andre tar kontakt med dem.
 

Pc topper listen

Pc topper listen over skjermer som skaper mest søvnproblemer. Samtidig ligger spilling på pc på bunnen av listen for årsak til innsovningsproblemer, og midt på listen for søvnmangel. Det kan antyde at det ikke er spillingen på pc-en som skaper mest søvnproblemer.

Mobilbruk ved leggetid har andreplass på listen for innsovningsproblemer. Nettbrett er helt sist på denne listen, merkelig nok.
 

Skjermbruk på dagtid påvirker nattesøvnen

Det mest oppsiktsvekkende resultatet i studien er at det ikke bare er skjermbruken like før leggetid som påvirker søvnen.

Studien viser at ungdom som oppgir å bruke pc mer enn to timer på fritiden, har mer enn 2,5 ganger forhøyet risiko for å sove mindre enn fem timer om natten.

Når skjermtiden overstiger fire timer etter skoletid, økes risikoen for å sove mindre enn fem timer om natten med 3,5 ganger.

– Resultatene er dessuten graderte, altså at risikoen for kortere søvntid øker proporsjonalt med tidsbruken foran skjermer. Men det er ikke noen magisk grense ved fire timer, dette er en indikasjon ved høy bruk, sier Hysing i en artikkel på uni.no.

I tillegg viser studien at jo mer man bruker skjermer før leggetid, desto større er muligheten for forkortet søvntid, samt at leggetiden forskyves.
 

Multitasking virker også negativt

Ifølge studien vil bruk av flere ulike skjermer samtidig før leggetid, som for eksempel pc og mobil, virke negativt inn på sannsynligheten for å bruke mer enn 60 minutter på å sovne.

Hvorfor fører skjermbruk til søvnproblemer?

Forskerne peker på flere mulige forklaringer på koblingen mellom skjermbruk, leggetid og søvnlengde:

  • Skjermer som tidstyv. Tiden går fort når man taster.
  • Søvnen forstyrres ved at mediebruken fører til at kropp og hjerte ikke får ro. Et eksempel er kommunikasjon via sosiale medier som fører til våkenhet og hindrer innsovning.
  • Lyset fra skjermene forstyrrer den innebygde døgnrytmen, noe andre studier har bekreftet.
  • Skjermbruk og inaktivitet erstatter fysisk aktivitet.
  • Forskerne mener det kan være snakk om en selvforsterkende sirkel: Skjermbruk fører til søvnløshet, som igjen fører til mer skjermbruk, og så videre…

Samtidig er forskerne inne på motsatt tankegang, og stiller spørsmålet om at kanskje ikke skjermbruk før sengetid ødelegger søvnen: Kanskje ungdommene finner fram skjermene som et søvndyssende middel når de ligger søvnløse?

Hysing trekker frem at dette er noen av flere ulike mekanismer som må undersøkes videre:
– Vi har påvist at ungdom som bruker mye tid foran skjermer er mer utsatt for søvnmangel, men studien gir ikke svar på hvordan skjermene påvirker søvnen direkte. Dette krever mer forskning, sier hun til Bergens Tidende.
 

Ønsker anbefaling om begrensninger

Hysing og hennes forskerkollegaer mener at helsemyndighetene bør vurdere å anbefale begrensninger på daglige elektronisk mediebruk.

– Vi tenker på en slik anbefaling spesielt i forhold til barn og unge. I lengre tid har helsemyndighetene hatt en anbefaling om tv-titting for de minste barna, men ikke vært tydelige på å fortelle ungdom om negative effekter av nye medier, sier Hysing i en artikkel på uni.no.

– Tydelige anbefalinger om mobil- og databruk for tenåringer kan gjøre det lettere for både foreldre og skolen. Uten en offisiell anbefaling blir det mye vanskeligere å være entydige om riktig bruk.
 

Om studien

Forskningsrapporten er basert på en spørreundersøkelse gjennomført i Hordaland våren 2012, der rundt 10.000 tenåringer i alderen 16-19 år deltok.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.