Skriver bedre med sosiale medier

0
219

– Mange unge lever i dag store deler av livene sine på sosiale medier, og terskelen for å skrive er mye lavere nå enn den var for noen år siden, sier Lene Pettersen, koordinator Mental Helse Hjelpetelefonen, med hovedansvar for sidetmedord.no.

Sidetmedord.no fungerer som et nettbasert tilbud for Hjelpetelefonen, og er en instans under Mental Helse. Forskjellig fra andre lignende tjenester, konsentrerer sidetmedord.no seg hovedsakelig om å bygge relasjoner gjennom skriftlig kontakt med barn og unge, i stedet for over telefonen.

Pettersen mener det er nettopp dette som er årsaken til tilbudets fremvekst de siste årene.

– Vi opplever at barn og unge er vant med å formulere seg skriftlig, og at de utrykker seg godt på denne måten. Det er selvfølgelig også viktig at tjenesten er anonym.

Enkel kontakt
Sidetmedord.no har følgende tre hovedfunksjoner:

  • Veiledningstjenesten: Her kan man anonymt sende inn meldinger og få svar fra en av våre fast ansatte veiledere innen 48 timer.
  • Forum: Består av et åpent diskusjonsforum og en vennetjeneste hvor registrerte kan sende personlige meldinger til hverandre.
  • Chatten: Et tilbud til de som ønsker svar på noe kjapt, eller som kun har et kort spørsmål til våre veiledere.

Tjenesten mottar mange meldinger om en rekke ulike temaer. Pettersen forteller at det som går igjen er unge som ønsker råd og veiledning knyttet til noe de synes er vanskelig. Andre trenger bare noen å prate med om hverdagslige ting.

– Mange forteller at de ikke ønsker å bruke sine nærmeste til å ta opp personlige eller pinlige ting med. Gjennom vår tjeneste kan de være helt anonyme, og jeg opplever at dette gjør det lettere å ta kontakt.

Dataspilling og sosiale medier
De 60 000 henvendelsene sidetmedord.no mottok i fjor, har ifølge Pettersen gjort at tjenesten har vokst i omfang med flere nye funksjoner. Også her opplever koordinatoren vekst.

– Eksempelvis har veiledningstjenesten vår hatt et månedlig snitt på 250 nyregistrerte brukere, sier hun, og peker på at tendensen er den samme for 2014, selv om de endelige tallene ikke er offentliggjort enda.

Hovedgruppen av brukere på sidetmedord.no tar kontakt grunnet uro, angst eller relasjonskonflikter. Allikevel mottar tjenesten også henvendelser som handler om unges dataspilling.

– En del foreldre tar kontakt angående barnas tidsbruk og hvordan dataspillingen påvirker dem.

Når det kommer til barn og unges bruk av sosiale medier, mottar de også en del henvendelser.

– Vi erfarer at unge tar kontakt for å få råd om hvordan de kan håndtere ulike opplevelser de har hatt på sosiale medier. Det kan handle om at noen har skrevet noe sjikanerende eller utleverende om dem på Facebook, til hvordan de kan gå fram for å få slettet bilder av dem selv som andre har publisert. Noen ganger har en diskusjon i et fora tatt av slik at de føler seg truet av enkeltpersoner.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.