Slik fungerer foretrukket legemiddel

0
138

Vilkår om foretrukket legemiddel blir normalt innført der det er store forskjeller i kostnadseffektivitet mellom legemidler til behandling av samme sykdom. Dette er aktuelt når legemidlene har likeverdig effekt, men svært ulik pris. Innføring av foretrukket produkt blir gjennomført i henhold til prosess for revurdering av refusjonsstaus.

Foretrukket legemiddel gjelder ved følgende behandlinger:

  • Migrene (triptaner)

Ikke-foretrukne legemidler på blå resept

Legen kan bestemme at pasienten skal ha et annet legemiddel enn de foretrukne legemidlene hvis det er tungtveiende medisinske grunner til at pasienten ikke kan bruke noen av disse.

Foretrukket legemiddel gjelder også blåresepter fra sykehus

Selv om et annet legemiddel enn de foretrukne kan være det billigste å starte opp med på sykehus, gjelder vilkår om foretrukket legemiddel ved forskrivning på blå resept etter utskrivning.

Gjeldende regler for foretrukket legemiddel

 

Legemiddelgruppe Foretrukne legemidler ​​Vilkår
Triptaner sumatriptan tabletter ​Ved oppstart og endring av behandling til pasienter over 18 år skal sumatriptan tabletter forsøkes først. I tillegg kan inntil 2 andre triptan-preparater forskrives samtidig. Hvert forskrevne triptan-preparat skal forsøkes ved minst 3 migreneanfall med mindre pasienten opplever uakseptable bivirkninger. Pakningsstørrelsen forskrevet skal være tilpasset antall doseringer nødvendig for utprøving.

Hvis pasienten ikke oppnår ønsket effekt eller får uakseptable bivirkninger av triptan-preparatene som er forsøkt, kan ytterligere 3 triptan-preparater forskrives samtidig.

 

Etter utprøving kan pasienten fortsette behandling med andre triptan-preparater enn sumatriptan tabletter kun dersom det er vist at:

1. De har bedre effekt og/eller mindre bivirkninger enn sumatriptan tabletter, eller
2. Sumatriptan tabletter alene ikke er tilstrekkelig for optimal anfallsbehandling.

Årsaken til behandling med andre triptan-preparater enn sumatriptan tabletter skal dokumenteres i journalen.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.