Slik holder du hjernen sprek

0
336
hjernen

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

I en rapport fra Institute of Medicine (IOM) som er gjengitt av Medscape1, skriver forfatterne at eldre voksne kan forsinke den aldersbetingede, gradvise reduksjonen av kognitiv funksjon, med enkle tiltak.

Les også: Hjernen og nervesystemet

Slik holder du hjernen sprek

Rådene vi blir anbefalt å følge, er:

  1. Vær fysisk aktiv.
  2. Reduser og håndter risikofaktorer for hjerte-karsykdom, inkludert høyt blodtrykk, type 2-diabetes og røyking.
  3. Diskuter og revurder jevnlig sammen med helsepersonell din medisinske tilstand og eventuelle medikamenter du bruker. Avklar om noe av dette kan ha en negativ innvirkning på dine kognitive evner.
  4. Vær sosialt og intellektuelt aktiv, og vær hele tiden på utkikk etter muligheter til å lære.
  5. Sørg for å få nok søvn. Dersom du har søvnlidelser og behov for hjelp – oppsøk lege.
  6. Ta forholdsregler som kan hindre plutselig, akutt reduksjon i kognitiv funksjon (delirium). En situasjon som vanligvis skyldes medikamenter eller akutt sykdom som krever sykehusinnleggelse.
  7. Vær kritisk til produkter som blir påstatt å bedre kognitive evner, så som medikamenter, kognitive treningsoppgaver og kosttilskudd.

Den vitenskaplige dokumentasjonen er best for rådene 1 til 3 på listen. De fremmer den kognitive helsen hos personer i alle aldre. Rådene fra 4 til 7 er andre tilrådinger fra denne ekspertgruppen.

Les også: Mosjon er også hjernetrim

Uvisst om kognitiv stimuli hjelper

Rapporten angir at det er uvisst om kognitive stimuli – enten i form av formell trening eller hverdagsaktivitieter som kryssord, lesing, eller det å spille et instrument, kan bidra til å bedre hjernefunksjonen.

(KILDE: NORSK HELSEINFORMATIKK)

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.