Slik kutter du sykefraværet

0
246

Wärtsilä Services Norway har svaret. I 2003 var sykefraværet i serviceavdelingen på 7,30 prosent. I 2014 var fraværet nede i 2,43 prosent. Til Bømlo Nytt avslører direktør Hans-Petter Nesse de smarte tiltakene.

– Det er ingen enkeltfaktorer som har gitt det gode resultatet. Det er heller snakk om målrettet arbeid på flere fronter over år, noe som har skapt nye holdninger og ikke minst en ny kultur, sier Nesse.

Spesielt har de arbeidet med å bedre rutinene innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) på alle plan i virksomheten. Alt ifra opplæring på ledernivå til vektlegging av riktig arbeidsstilling og gode arbeidsmetoder har blitt tatt i betraktning.

Bare ved å redusere sykefraværet fra 4,4 prosent i 2013 til 3,69 prosent i 2014 har Wärtsilä Services Norway spart 3,2 millioner kroner.

Her er noen vesentlige punkter som er med på å redusere sykefraværet:

* Invester i heve- og senkebord: Dette kan være mer avgjørende enn du tror. Det er vesentlig at kroppen får en jevn blodgjennomstrømning og at beina får strukket på seg.

* Sørg for at alt av utstyr har sin faste plass: På denne måten blir det bedre orden, mindre rot og færre stressfaktorer. Dette er spesielt viktig på en arbeidsplass med mye verktøy og utstyr. Bedre orden og vekt på å utføre arbeidsoppgaver på en trygg måte har gitt positivt resultat hos Wärtsilä Services Norway.

* Rapporter inn tilfeller: Alle de ansatte skal i løpet av ett år ha registrert to uønskede hendelser eller eventuelt nestenulykker på arbeidsplassen. Her har arbeidsplassen utviklet en app der de ansatte enkelt kan rapportere uheldige episoder. Målet her er å avdekke og endre forhold som potensielt kan føre til ulykker. Firmaer som DNV og Statoil bruker også dette systemet, WeCare.

– Målet i fjor var 1200 registreringer på appen, og vi fikk inn cirka 890, forteller Nesse.

* Legge til rette arbeidsoppgave for de syke: Mottoet er at man blir frisk av å gå på jobb. Derfor er det vesentlig at de syke kan gjøre noe alternativt på arbeidsplassen. Wärtsilä Services Norway samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten Ysst, og har god dialog med legene i kommunen.

– Det er selvsagt lov å bli syk. Det er ikke feber eller influensa som trekker opp fraværsstatistikken, men derimot langtidsfraværet, sier Nesse.

* Lære av andre: Nå har serviceavdelingen ved Wärtsilä Services Norway opprettet de de kaller ”Safety Flash”. Dette er et system der det rapporteres om nestenulykker og andre uønskede hendelser til andre avdelinger i firmaet. På denne måten blir informasjonen godt delt og gjør at andre kan forhindre det samme.

* Oppfølging: Tett oppfølging og kontakt med den syke har også vært vesentlig i bedriften. Den syke trenger å vite at vedkommende er savnet og at han eller hun er ønsket tilbake på jobb. Det er en stor motivator for å bli frisk.

* God håndhygiene:

Et vesentlig tiltak for å minske sykefraværet er god håndhygiene og fokus på desinfisering til de rette tidspunktene. Antibac AS hadde i 2014 en fraværsprosent på 1.06 %. Dette er inkludert fravær som en følge av syke barn.

Direktør for Antibac AS, Otto Fevang, tror en stor del av dette lave sykefraværet skyldes fokuset de har på god håndhygiene.

– Det kommer selvsagt naturlig for oss som jobber med desinfeksjon å bruke håndsprit regelmessig. Hver ansatt har desinfeksjon stående på kontorpulten sin, i tillegg til at vi har plassert håndsprit ved inngangen til kantinen, ved toalettene og ved vaskene vi har hos oss, forteller han.

Trivsel og miljø

I tillegg har de ansatte god kunnskap om når og hvor desinfeksjonen bør brukes. Dessuten er de også nøye på å informere gjester og kunder om dette.

– Vi har generelt god fokus på å opplyse andre om viktigheten med å ha rene hender. Blant annet pleier vi å starte møter med å desinfisere hendene, sier Fevang.

I tillegg til hygiene er det selvsagt andre faktorer som også kan spille inn på det lave sykefraværet.

– Trivsel og miljø på arbeidsplassen er også essensielt for å holde sykefraværet nede. Vi har mye fokus på å involvere de ansatte i bedriften, noe jeg tror gjenspeiler seg i det lave sykefraværet hos oss, sier han.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.