Slik står det til i helse-norge

0
245
helse-norge
helse-norge

Alle disse kvalitetsindikatorene har positiv utvikling på landsbasis.

  • Andelen personell med fagutdanning totalt og høyskole eller universitetsutdanning i pleie og omsorgstjenesten har økt på landsbasis, samtidig som andelen personell med videregående utdanning har blitt noe redusert.
  • Finnmark har generelt dårlig tannhelse selv om de har relativt god dekningsgrad på tannleger, tannlegespesialister og tannpleiere. Sammenlignet med 2010 har tannhelsen for 18-åringene i Finnmark blitt noe bedre.

– Vi publiserer disse resultatene for å øke bevisstheten om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten både blant dem som bruker og jobber i tjenestene. For helsetjenesten gir dette grunnlag for å jobbe systematisk med å forbedre kvaliteten, sier fungerende helsedirektør Cecilie Daae.

Kvalitetsindikatorene i denne publiseringen er beregnet av statistisk sentralbyrå (SSB) med årsresultater fra 2014.

Resultater og omtale av alle de nasjonale kvalitetsindikatorene (helsenorge.no)

[adToAppearHere]

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.