Slik utføres håndhygiene

0
474
håndhygiene

Håndhygiene er ansett som vårt viktigste smitteforebyggende tiltak. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger norske helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram med skriftlige retningslinjer og systematisk opplæring i håndhygiene.

Håndhygiene for helsepersonell

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med landets fire kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai utarbeidet ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Håndhygiene – nasjonal veileder

Anbefalingene i veilederen gjelder for alt klinisk helsepersonell og helsefaglige utdanningsinstitusjoner.

Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten. Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygiene-program, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

Den publiserte pdf versjonen er foreløpig. Endelig versjon vil publiseres som e-bok i oktober 2016, i forbindelse med oppdatering av Folkehelseinstituttets nettsider. E-boken vil være et levende dokument som jevnlig oppdateres.

Høringsfristen for første versjon av e-boken er satt til 1. august: handhygiene@fhi.no.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.