Snøscooter-ulykker bekymrer

0
216

– Vi vet at risikoen for å havne i en ulykke når du ferdes med snøscooter er betydelig mye høyere enn når du ferdes med bil. I tillegg skjer ofte ulykkene utenfor vei, og det er lengre til kvalifisert hjelp, sier Erlend Aarsæther, leder for redningstjenesten i Norsk Folkehjelp.
Alvorlige ulykker
Helgen 14. – 15. mars omkom tre personer, i tre separate ulykker med snøscooter. Norsk Folkehjelp rykket ut til en av ulykkene, der en person omkom i Åmli. Også første helgen i påsken har det vært flere ulykker. En eldre mann omkom i en ulykke i Tinn i Telemark, og en ung mann er alvorlig skadet etter en ulykke på Svalbard søndag.
Potensialet for å bli alvorlig skadet er stort fordi mange av ulykkene er utforkjøringer, ulykker i forbindelse med snøskred eller kollisjoner med trær eller andre kjøretøyer. – Dette er ulykker med mye energi, som kan gi meget alvorlige skader, sier Erlend Aarsæther.
I følge Statens Vegvesen skyldes snøscooterulykker ofte kombinasjonen av flere uheldige forhold. Et fellestrekk i mange av ulykkene er likevel at fører har manglende risikoforståelse, ferdigheter, kunnskap og erfaring til å håndtere snøscooteren på en sikker måte.
Lengre til hjelp
I tillegg til at skadepotensialet er alvorlig skjer også mange av ulykkene utenfor vei. – Det innebærer at det vil ta lenger tid før redningstjenesten er på plass. Ambulansen vil ofte ikke kunne kjøre helt frem til ulykkesstedet, og dersom det ikke er flyvær for helikopter er man avhengig av frivillige redningsorganisasjoner som Norsk Folkehjelp for å få hentet ut de skadete.
– Alvorlige skader, lang tid før ressursene kommer, lang evakueringstid – og kanskje også dårlig vær som gir fare for nedkjøling – gjør at dette er svært utfordrende hendelser, sier Aarsæther.
Trenger mer holdningsskapende arbeid
Når man ser på årsaken til ulykker med snøscooter er det i følge Statens Vegvesen i all hovedsak knyttet til trafikantene. Faktorer som går igjen er uaktsomhet, uoppmerksomhet og ruspåvirkning.
Det er ikke så vanskelig å sette seg på en snøscooter og gi gass og bremse, men dette er kjøretøyer som kan kjøre fort, og hvor «veien» hele tiden kan endre seg. Det krever mye erfaring å vurdere terrenget, og høy fart kan raskt føre deg inn i terreng som er farlig, eller gjøre at du mister kontrollen.
Trygg ferdsel på snøscooter krever både gode holdninger, solide ferdigheter og riktig sikkerhetsutstyr. – Vi skal gjøre vårt for at utfallet blir så godt som mulig hvis ulykkene skjer, men det er snøscooterførerne selv som må ta ansvar hvis vi skal få færre ulykker, avslutter Aarsæther.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.