Snus reduserer bruk av sigaretter

0
212
Snus reduserer bruk av sigaretter
Snus reduserer bruk av sigaretter

Dette har skjedd gjennom tre mekanismer; etablerte røykere har benyttet snus for å slutte å røyke, røykere som i tillegg bruker snus har redusert sitt sigarettforbruk betraktelig, og nye brukere av tobakk har foretrukket snus framfor sigaretter. Selv om snusens andel av tobakksmarkedet økte fra 4 prosent i 1985 til 28 prosent i 2012, har det samlede tobakksforbruk i Norge (regnet i vekt) blitt redusert med 20 prosent.

Dette går fram av en studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning nylig publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health.

– Snus er verken en nødvendig eller tilstrekkelig betingelse for å redusere andel røykere i et samfunn. Men i Norge har snus vært en viktig medvirkende faktor til å redusere omfanget av røyking. Gitt den store skadeforskjellen mellom snus og sigaretter, tyder bruksmønsteret på at snus må ha hatt en positiv innvirkning på folkehelsen, sier Karl Erik Lund, forskningsleder ved SIRUS.

Snus reduserer bruk av sigaretter

– Etter hvert som røykeandelen går ned – også takket være helsemyndighetenes røykeforebyggende tiltak – så må vi imidlertid forvente at framtidige snusbrukere oftere blir rekruttert fra segmentet av ikke-røykere, sier Lund.

Undersøkelsen viser at snus er den mest brukte metoden for å slutte å røyke (etter uassisterte forsøk), og at snusbruk er assosiert med høy slutterate for røyking både blant menn og kvinner. Data fra 19 269 tobakksbrukere ble analysert. Blant unge i alderen 16-30 år har økningen i andel snusbrukere skjedd parallelt med en tilsvarende nedgang i røyking, noe som også er observert i flere andre norske datasett.

– Overgangen fra sigaretter til snus kunne ha vært enda sterkere dersom skadeforskjellen hadde vært bedre kjent hos røykerne, sier Lund.

Tidligere undersøkelser viser nemlig at røykere som har dårlig kunnskap om risikoforskjellen mellom produktene bare er svakt motivert for å prøve snus som et alternativ til sigarettene.

– I tillegg til å korrigere utbredte misoppfatninger, bør vi etter mitt skjønn vurdere å la tobakksrestriksjoner og -beskatning i større grad reflekterer produktenes skadeevne, avslutter Lund.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.