SØKER LEGEMIDDEL MOT EBOLA

0
119

I dag har vi ingen legemidler som kan forhindre eller behandle Ebola. Legemidler mot sykdommen er fortsatt i et tidlig utviklingsstadium. Noen eksperimentelle forsøk på dyr har vist positive resultat, men har ikke fullt ut vært forsøkt på mennesker.

-Helsemyndigheter og beslutningstakere som skal avgjøre om de skal ta i bruk eksperimentell behandling mangler et beslutningsgrunnlag i dag, forklarer EMAs direktør Guido Rasi. –Jeg har derfor bedt EMAs vitenskapelige komité om å granske all tilgjengelig informasjon om eksperimentelle behandlinger og få frem alt vi vet om effektivitet, sikkerhet og kvalitet. Slik fremmer vi kunnskapsbaserte beslutningsprosesser, sier han.

 

I det største utbruddet hittil har 5300 tilfeller blitt rapportert og 2300 mennesker har dødd. Utbruddet har den største geografiske spredningen noensinne i forhold til tidligere ebola-utbrudd. Spredningshastigheten øker; med en nesten eksponentiell økning i antall tilfeller.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.