”Sorgen er kjærlighetens bakside”

0
156

BILDETEKST: Hilde Heitmann er ideskaper og prosjektmedarbeider til trosopplæringssatsingen Tidslinjen som ble presentert ved Verbums lansering av høstens bøker. (Foto: Nils-Petter Enstad)

 

– Dersom Gud er kjærlighet, er han også sorg, for sorgen er kjærlighetens bakside. Troen må kunne hvile i dette favntaket hos Gud. Det er selve nåden for meg, sier forfatteren.

 

Høstliste

Verbums høstliste spenner fra en mors gripende tanker etter en sønns sykdom og død, via det store spørsmålet om meningen med livet, til fagbøker om gudstjeneste og kirke.

Mest spektakulært er kanskje trosopplæringssatsingen kalt «Tidslinjen» som både er et seks meter langt kunstverk, et undervisningsopplegg og en nettressurs.

 

Meningen med livet
Alf van der Hagen er kjent for mange. I høst utgir redaktøren og forfatteren nok en bok. Denne gangen om tro og tvil. I Meningen med livet? deler fjorten ulike mennesker sine tanker om tro og eksistensielle spørsmål. Gjennom dialogene blir leseren med på tankereiser uten fasitsvar og definerte endestasjoner.

– Intervjuene utvikler seg forskjellig og de har ulik temperatur, tilnærming og nerve. Alle de intervjuede er mennesker jeg har respekt for både gjennom sitt virke og som mennesker, sier van der Hagen.

 

De som så Jesus
I Jostein Ørums bok De som så ham inviteres vi også til et møte med mennesker, nærmere bestemt de som så Jesus fra Nasaret den siste uken han levde.

– Jeg har tatt for meg Jesu siste uke, gjennom påskedagene, fra han kommer til Jerusalem på palmesøndag, via skjærtorsdagens mollstemte fest, til fredagens drama, til lørdagens fortvilelse og til søndagens wow! Jeg lette etter menneskene som var vitner til alle disse hendelsene. Jeg telte og fant 40 mennesker – som så ham, forteller Ørum.

 

Henvendt. Overgitt.
Hva sanser vi når vi kommer inn i kirkerommet; hvordan opplever vi møtet med rommet, handlingen og fellesskapet? Og hvordan skapes tilhørighet og tro? Det er spørsmål Margrete Kvalbein tar opp i boka Henvendt. Overgitt. Forfatteren er selv utdannet danser fra Kunsthøgskolen i Oslo og har jobbet som koreograf og danser i kirker i over 20 år.

 

Fagbøker på høstlista
«Det nye testamentet er en liten bok som har forandret verden.» Slik innleder Halvor Moxnes sin bok Historien om Det nye testamentet. På en lettlest og spennende måte beskriver den internasjonalt anerkjente teologen hvordan de nytestamentlige tekstene har påvirket kulturen fram til i dag.

Verbum har også flere fagbøker på årets høstliste. Gudstjeneste a la carte tar for seg liturgireformen i Den norske kirke. I 2011 fikk Den norske kirke en ny gudstjenesteordning. Hvordan ble ordningen tatt imot? Hvilke valg har menighetene foretatt? Hva var visjonen og hva er resultatet?

De siste årene har også begrepet «folkekirke» seilt opp som et begrep kirken har omfavnet, men hvordan skal vi forstå dette? I Folkekirke nå belyses begrepet historisk og juridisk, og diskuteres utfra aktuelle perspektiver.

Ord og navn i Bibelen er et oppslagsverk som har vært etterspurt helt siden den nye bibeloversettelsen ble lansert i 2011. Etter to års arbeid foreligger nå boka med mer enn 6500 oppslagsord fra Bibelen med et bredt utvalg av bibelsitater til hvert ord. I tillegg er alle bibelske navn og steder gjengitt med en kort beskrivelse og anvisning til hvor i Bibelen navnene og stedene forekommer.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.