SOS-barnebyer 50 år i Norge

0
396

 

Søsken fra Senegal. Foto: Claire Ladavicius
Søsken fra Senegal. Foto: Claire Ladavicius

– Årsresultatet for 2013 viser at vårt arbeid for barn og unge har en solid folkelig forankring i Norge, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge. – Dette tar vi med oss inn i jubileumsåret 2014.

SOS-barnebyer Norge fyller 50 år i år, med både rekordhøyt antall fadderskap, rekordhøye inntekter og svært gode resultater i arbeidet for barn og unge.

– Langsiktighet er et nøkkelord for oss. Barn trenger varig og stabil omsorg i en trygg familie, sier generalsekretær Svein Grønnern.

Fra venstre: Nicolay(15) bor fortsatt i barnebyen, mens Alexei (17) har flyttet til ungdomshuset i Murmansk. Foto: Berit Bakkane/SOS-barnebyer
Fra venstre: Nicolay(15) bor fortsatt i barnebyen, mens Alexei (17) har flyttet til ungdomshuset i Murmansk. Foto: Berit Bakkane/SOS-barnebyer

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer hjelper familier til å holde sammen, slik at barn får beholde sine naturlige omsorgspersoner. De barna som likevel ikke kan bo hos familien sin, får et nytt hjem i en SOS-barneby.

Et godt eksempel ser vi i Kandalaksja utenfor Murmansk, der den norskfinansierte barnebyen feiret tiårsjubileum i 2013. Statistikker viser at det går galt med en svært høy andel av ungdom i Russland som vokser opp i alternativ omsorg, men for ungdommene i barnebyen er det annerledes. De fleste barna som flyttet inn da barnebyen startet opp er i dag enten i arbeid eller under videre utdanning.

I tillegg til å styrke familier i omsorgen for egne barn og gi barn et alternativt omsorgstilbud i en fosterfamilie driver SOS-barnebyer også programmer innen utdanning og helse. Vi påvirker myndigheter for å ivareta barns omsorg og beskyttelse.

– Vårt arbeid fungerer fordi vi tar utgangspunkt i barnas beste. Slik er vi også med på å bygge opp lokalsamfunnene barna bor i, sier Grønnern.

Norske faddere i 107 land

Norske faddere er med på å finansiere SOS-barnebyers aktiviteter i 107 land over hele verden. Mer enn 14 000 nye fadderskap ble tegnet i 2013, noe som bringer antall fadderskap opp i rekordhøye 120 000. I tillegg samarbeider SOS-barnebyer med skoler, barnehager, organisasjoner og aktører i næringslivet.

50 000 elever deltok i SOS-barnebyers “Omvendt julekalender” i 2013, og mer enn 30 000 var med på “Skolejoggen”. Totalt økte antall innsamlede midler med 15 prosent i 2013, og organisasjonens totale inntekter i fjor var på 575 millioner kroner.

– Disse tallene forteller først og fremst om hvilken posisjon SOS-barnebyer har i Norge, sier generalsekretær Svein Grønnern. – Stadig flere barn og unge engasjerer seg i aktivitetene våre, og stadig flere er med på våre frivillige aktiviteter landet rundt. Dette er spesielt gledelig å ta med seg inn i et jubileumsår.

Holder søsken sammen

Også i Norge finnes en SOS-barneby, åpnet i Olsvik i Bergen i 2008. Barnebyen er et av få søskentiltak i Norge.

– Seks av ti barn i fosterhjem separeres fra søsknene sine, sier Svein Grønnern. – Regjeringen har lovet oss en sterkere satsing på søsken i fosterhjem, og vi etterlyser nå de konkrete tiltakene.

SOS-barnebyen i Kandalaksja, Murmansk. Foto: SOS-barnebyer
SOS-barnebyen i Kandalaksja, Murmansk. Foto: SOS-barnebyer
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.