Søvnsykdom skjerper sertifikatkrav

0
623

 

– Før helseforskriften trer i kraft 1. juli i år, er det mange uavklarte spørsmål som tvingende nødvendig må besvares av helsemyndighetene og Vegdirektoratet. Uten gode overgangsordninger vil pasientgrupper med betydelige utfordringer i dagliglivet bli påført unødvendige ekstra store belastninger, sier Pål Stensaas, leder av Foreningen for Søvnsykdommer.

 

Søvnsykdom

Har du en søvnsykdom kan du fortsatt kjøre bil, men må ofte til legen for helseattest. Dersom førerkortforskriften krever helseattest fra søvnspesialist, kan ventetiden bli opp til ett år.

I et høringssvar til nye helsekrav til førerkortforskriften ber Foreningen for Søvnsykdommer om at overgangsreglene for utstedelse av helseattester tar høyde for den ekstremt lange ventetiden i den delen av helsevesenet som skal utstede attester for søvnapne og narkolepsi/hypersomni-pasienter.

-Vi ber også om en avklaring om hvordan vi skal forstå de europeiske standardene for alvorlighetsgrad av søvnapne, og hvem som skal utstede helseattestene, sier Stensaas.

For den største pasientgruppen, de med diagnose søvnapne, har ikke fastlegen programvare til å lese av datakortet i pasientenes CPAP-maskin og de har heller ikke kompetanse til å vurdere resultatene. Nesten en halv million nordmenn har søvnapne, men kun et fåtall er diagnostisert og under god behandling med CPAP. Hva vil myndighetene gjøre for å luke ut de virkelig farlige sjåførene, de som har søvnapne, men som aldri vil finne på å nevne det for fastlegen sin i frykt for å miste sertifikatet.

 

Blir lovbrytere
Spesielt utsatt er pasienter med narkolepsi som rammes av at medisinene de er helt avhengige av for å fungere i dagliglivet blir omfattet av endringene i straffbarhetsbestemmelsene ved medisinbruk ved kjøring. I tillegg må de hvert år ha ny helseattest fra behandlende spesialist.

Ny time må bestilles minst ett år i forveien. Saksbehandlingen for denne pasientgruppen er svært lang, og det er store forskjeller fra fylke til fylke for hvor lang tid det tar å få tilbake sertifikatet, hvis det er inndradd midlertidig på grunn av søvnsykdommen.

Søvnforeningen skriver i sin høringsuttalelse at avgjørelsene virker ofte tilfeldige, lite skjønnsomme og preget av mangel på kunnskap om søvnsykdommene og behandlingen av dem. Foreningen ber derfor om at det åpnes for skjønn i vurderingen av helseattester for denne spesielle pasientgruppen.
Foreningen for Søvnsykdommer er en pasientorganisasjon for nesten 100 forskjellige søvnsykdommer. Foreningen arbeider for å informere om søvnsykdommer og skape forståelse for medlemmenes situasjon.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.