SP: Sykehus må ha kirurger i vakt

0
427
sykehus

 

– Verken Regjeringen eller Arbeiderpartiets modell er gode nok for å sikre en god akuttberedskap i hele landet. De vil ikke kreve at kirurger i vakt skal være en del av basiskompetansen og vaktberedskapen på sykehus. De mener at minimumskompetansen kun skal bestå av indremedisiner og anestesilege. De går da vekk fra faglige råd fra Den Norske Legeforening om at et team av både indremedisiner, kirurg og anestesi lege, er helt nødvendig for å sikre kvaliteten i lokalsykehustilbudet, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

 

Arbeiderpartiet vil at lokalsykehus skal ha beredskap og vurderingskompetanse i kirurgi, uten at kirurgene skal få lov å ta i mot og behandle pasienter med akutt sykdom. Det mener Senterpartiet er en uklar modell.

 

– Senterpartiet støtter Legeforeningens krav om at sykehus må ha døgnberedskap i kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester. Når dette er på plass, kan tilbudet differensieres og oppgavefordeling bestemmes lokalt. Sykehus må ha arbeidende kirurger i vakt, ikke bare kirurger i beredskap når ulykken er ute. Stortinget må ta klar stilling til om akuttkirurgen skal bevares og utvikles ved lokalsykehusene. Det er ikke tilfelle med Arbeiderpartiets plan, avslutter Kjersti Toppe.

 

Senterpartiet tar også til ordet for at det er Stortinget som skal bestemme fremtiden til lokalsykehusene og hva som bør kreves av kompetanse på dem. Hun er skuffet over at Arbeiderpartiet er enig med regjeringen at det er helseforetakene som skal sitte med disse beslutningene.

 

– Arbeiderpartiet vil fortsatt la helseforetakene bestemme over vesentlige endringer av sykehustilbudet, ikke stortinget. Dette er i tråd med Regjeringens politikk. Senterpartiet mener at sykehusene er et politisk spørsmål og at fremtiden må avgjøres av Stortinget, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.