Spedbarnsernæring på høring

0
205

Dette understrekes i Helsedirektoratets utkast til ny nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.​

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring gir anbefalinger om kostholdet til barn det første året. Målgruppen for retningslinjen er personer som jobber på helsestasjon, fastleger og alle andre som veileder om spedbarnsernæring.

Nå går utkast til en ny retningslinje på høring, og fristen for innspill er 1. juni 2015.

Åpne høringsside

Noen av de viktigste forslagene i utkastet til den nye retningslinjen er:

  • Det er verdifullt for barnet å få morsmelk i hele første leveår og gjerne lenger.
  • Morsmelk er den beste maten for spedbarn, og spedbarn kan trygt få kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, dersom mor og barn trives med det.

– Foreldre med babyer har ofte mange spørsmål og er usikre på valgene sine. Mange trenger også hjelp med å komme i gang med ammingen, og det er viktig at de får den hjelpen og støtten de behøver i møtet med helsevesenet. Vi håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for helsepersonell, slik at de kan svare på spørsmål og gi godt dokumenterte og trygge råd til foreldrene, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Generelle anbefalinger

Henriette Øien understreker at anbefalinger som Helsedirektoratet gir, nødvendigvis må være generelle. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring legger derfor vekt på at helsepersonell må gi individuell veiledning tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

– Dersom amming ikke er mulig, eller dersom mor velger å ikke amme, anbefales morsmelkerstatning. Vi ser også at noen barn kan ha behov for annen mat enn morsmelk eller morsmelkerstatning før de er seks måneder gamle. Da kan annen mat gradvis introduseres fra fylte fire måneder, sier Henriette Øien.

Øien understreker at det ikke er noen fordeler ved introduksjon av fast føde før seks måneders alder for barn som vokser tilfredsstillende.

– Helsedirektoratet har siden 2001 anbefalt at spedbarn bør få morsmelk som eneste næring de første seks månedene. Gjennomgangen av oppdatert forskning på området har vist at det ikke er noen grunn til å endre denne anbefalingen, verken med hensyn til allergi eller atopisk sykdom og intoleranse – eller barnets spiseutvikling og aksept av nye smaker, sier Øien.

I tråd med internasjonale anbefalinger

En ekstern gruppe sammensatt av fageksperter og brukerrepresentanter har bistått Helsedirektoratet i arbeidet med retningslinjen. Det var spesielt viktig å gjennomgå oppdatert kunnskapsgrunnlag for lengden av fullammingsperioden. Gruppen har vurdert hvorvidt spedbarn vil ha en fordel av introduksjon av mat før seks måneders alder med tanke på ulike helseutfall hos barnet.

Anbefalingene om morsmelk i forslag til ny retningslinje er i samsvar med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og anbefalingene i de øvrige nordiske landene. Arbeidet med nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring har i henhold til gjeldende retningslinjemetodikk, tatt utgangspunkt i systematiske kunnskapsoppsummeringer og nyere, anerkjente retningslinjer internasjonalt. Det er lagt særlig vekt på Nordiske næringsstoffanbefalinger fra 2012 og kunnskapsoppsummeringer som utgjør grunnlaget for de nordiske anbefalingene og for WHOs anbefalinger for spedbarnsernæring. Høringsfristen er 1. juni 2015.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.