Spesialister skal brukes mer

0
223

 

– Vi må utnytte psykologer og legespesialisters kapasitet mer, også de private som har avtale med det offentlige. Målet er å redusere ventetider og gi god behandling til pasienten. Vi holder det vi lovet i regjeringserklæringen og legger nå til rette for at det skal bli flere avtalespesialister og at avtalespesialistene skal brukes mer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fredag 20. mars hadde de involverte parter i dialogprosessen et avsluttende møte. ‑Jeg er glad for at partene har hatt en konstruktiv prosess som har gitt resultater, sier Høie.

Godt samarbeid for felles mål
Det foregår i dag mye godt samarbeid mellom avtalespesialistene og resten av helsetjenesten. Gjennom dialogprosessen er partene enige om å få på plass et forpliktende samarbeid mellom helseforetakene og avtalespesialistene. Detaljene rundt samarbeidet skal utarbeides i fellesskap av Legeforeningen, Psykologforeningen og de regionale helseforetakene samtidig som avtaleverket reforhandles i 2015. Endringene implementeres i starten av 2016.

Pilotprosjekt
Partene er også enige i at det skal startes et pilotprosjekt hvor avtalespesialister vurderer og tildeler pasient- og brukerrettigheter. Detaljer omkring pilotprosjektet vil være klar høsten 2015.

Bakgrunn – avtalespesialister

Det er mer enn 1 500 avtalespesialister i Norge, legespesialister i somatiske fag, psykiatere og psykologer. Avtalespesialistene utfører omtrent 30 prosent av all poliklinisk behandling i landet.

 

Les sluttdokument for dialogprosessen: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/avtalespesialistene-skal-brukes-mer/id2402027/

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.