Spillemonopolet skaper klassedeling

0
129

 

– For lite spillmidler til norsk idrett fremtvinger indirekte skremmende høye kontingenter, og de ekskluderer barna som har foreldre med dårligere økonomi. Slik kan vi ikke ha det. Norge må gjøre som resten av Europa og innføre et lisenssystem der alle spillselskaper bidrar til idretten slik at kaken blir større, sier Jannicke Forsberg i Guts Norge.

Skremmende utvikling

Dagbladets Esten Sæther beskrev i går en skremmende utvikling når han peker på at selve leken er i ferd med å bli klassebestemt.  Det etableres et skille mellom barn av foreldre med penger og de uten når, som også Aftenpostens undersøkelser viser, en familie med ett eller flere barn må årlig ut med titusener for at barna skal kunne drive med idrett. Nettavisens blogger Anders Nordstad viser menneskene bak tallene med historien om «Aaryan» som ikke får fortsette med fotball på grunn av foreldrenes økonomi.

Flere lignende historier viser at breddeidrettens prinsipp om at alle skal kunne delta er langt fra virkeligheten. Forsberg mener at løsningen er at spillmonopolet erstattes med et lisenssystem for å få mer penger inn til norsk idrett.

– Et nytt lisenssystem ville generert mer penger til idretten i Norge, noe den nylig lanserte Menon-rapporten viser. Dette vil senke den økonomiske terskelen for å delta i lokallaget, øke inntektene til klubbene, og legge til rette for likebehandlingsprinsipper. Det er en vinn-vinn-vinn-situasjon, sier Forsberg.

– Barna taper

Menon Business Economics offentliggjorde nylig rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill», som konkluderte med at samfunnet kunne tjent minst 300 millioner kroner ved å erstatte spillmonopolet med et lisenssystem. Dette er en europeisk trend, og naboland som Danmark har allerede ledet vei. Midlene kan brukes til å redusere kostnadene, og sikre at økonomi ikke er til hinder for barn som ønsker å delta i lokalidretten.

– Et lisenssystem vil årlig bidra med 300 millioner kroner mer til idretten i Norge. De økte inntektene vil gi klubbene mulighet til å senke de urimelig høye kontingentene, og med det også sikre at alle barn kan delta uavhengig av foreldrenes økonomi. Norge er blant de siste landene i Europa som tviholder på det utdaterte monopolet. Idretten og barna som deltar er de som taper på denne gammeldagse tenkningen, sier Forsberg.

Enormt etterslep

Hun mener også at det er urovekkende at etterslepet på anleggssiden i norsk idrett stadig øker og vil passere tre milliarder kroner i løpet av 2015. Dette til tross for at Norsk Tipping i fjor leverte et rekordresultat. Ifølge Forsberg er det et bevis på at monopolet ikke er tilstrekkelig, og at flere spillselskaper må bidra i spleiselaget.

– Norsk Tipping har doblet resultatene sine fra 2001, men vi ser at det er langt fra nok. I følge Menonrapporten går så mye som 2,7 milliarder rett ut av landet til de internasjonale spillselskapene fordi regjeringen nekter oss å få lov å bidra til idretten gjennom et utdatert spillmonopol. Den beste måten å redusere foreldrenes egenbetaling er gjennom å gi idretten tilgang til deler av disse pengene gjennom et lisenssystem, avslutter Forsberg.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.