Spiseforstyrrelser i idretten kan forebygges

0
183
Marianne Martinsen (bildet) ved Norges idrettshøgskole har skrevet doktoravhandling om forebygging av spiseforstyrrelser blant unge eliteidrettsutøvere. Studien, som er verdens første av sitt slag, viser at forekomsten av spiseforstyrrelser er høy blant unge eliteidrettsutøvere, sammenlignet med annen ungdom, men at disse kan forebygges.

– Vårt forebyggingsprogram har vist seg ekstremt effektivt. På de skolene hvor vi gjennomførte forebyggingsprogrammet fant vi ingen nye tilfeller av spiseforstyrrelser ett år etter avsluttet intervensjon. På kontrollskolene, der vi ikke gjorde noen tiltak, fant vi nye tilfeller av spiseforstyrrelser hos hele 13 prosent av jentene i samme periode, sier Marianne Martinsen.

Studien omfattet alle 16 toppidretts- og skigymnas i Norge. Først kartla forskerne forekomsten av spiseforstyrrelser. Deretter testet de ut om et forebyggingsprogram kunne forhindre nye tilfeller av spiseforstyrrelser. Programmet ble gjennomført ved halvparten av skolene. Den andre halvparten var kontrollskoler uten iverksatte tiltak. Programmet varte i ett år, og forskerne fulgte alle toppidrettselevene fra første gjennom tredje klasse.

Program for både trenere og utøvere

Forebyggingsprogrammet som Marianne Martinsen og kollegene har utviklet var for både utøvere og trenere, men først og fremst rettet mot utøverne. Forskerne laget et opplegg bestående av undervisning og praktiske og teoretiske oppgaver med temaer som selvfølelse, mental trening, vekst og utvikling og ernæring knyttet til helse og prestasjon. Utgangspunktet for opplegget var det som anses som risikoforhold for utvikling av spiseforstyrrelser, slik som blant annet lav selvfølelse, slanking og frykt for vektøkning.

– Toppidrettsungdom er i en utfordrende fase av livet. De vokser og er i puberteten. Dette gjør at prestasjonene deres gjerne vil variere, samtidig som idretten blir mer seriøs i denne alderen. Mange både opplever og legger et stort press på seg selv for å prestere i idretten. Vi jobbet mye med den indre dialogen, hvordan de jobber med seg selv og sin egen motivasjon, forteller stipendiaten

Den andre delen av tiltakspakken var rettet mot trenerne. Hensikten var å øke kunnskapen deres om spiseforstyrrelser, hvilke tegn de bør være oppmerksomme på, hva de kan gjøre hvis de bekymrer seg for sine utøvere, hvor de kan henvende seg for å søke hjelp og lære hvordan de kan bidra i det forebyggende arbeidet.

– Etter tiltaksperioden fant vi at trenerne hadde langt mer kunnskap om spiseforstyrrelser. I tillegg var det veldig oppløftende å se at de også opplevde at deres egen kompetanse var bedre, sammenlignet med de trenerne som ikke fikk tiltak. Kombinasjonen av økt kunnskap og tro på egne ferdigheter kan være avgjørende for det videre forebyggende arbeidet, sier Marianne Martinsen.

Les mer om prosjektet

Marianne Martinsen disputerer på Norges idrettshøgskole fredag 13. februar. Arrangementet er åpent for publikum og presse. Martinsen holder prøveforelesning kl. 10.15 og avhandlingsforedrag med diskusjon kl. 13.00.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.