Stemples som psykisk syke

0
211

unnamed (1)NY BOK: Susannah Cahalan “Hjerne i brann”

– Når jeg holder foredrag for kolleger om NMDA-antistoff-encefalitt, er en reaksjon jeg ofte møter: “Hvor i alle dager har alle disse pasientene vært tidligere?” Det er et meget relevant spørsmål.

Dr. Anette Storstein, spesialist i nevrologi ved Haukelands Universitetssykehus i forordet til “Hjerne i brann”.

I boken forteller Susannah Cahalan om da hun fikk NMDA-antistoff-encefalitt, en sykdom der immunforsvaret hennes gikk til krig mot kroppens friske nerveceller. Hun fikk voldsomme anfall, hallusinasjoner og vrangforestillinger. Det var nærliggende å tro at Susannah var psykisk syk.

Sykdommen har bare vært kjent i et par år, den er fremdeles ukjent for mange, men med rask behandling kan de fleste som får den bli friske. Uten behandling vil 10 prosent dø, og mange vil få varige hjerneskader.

Susannah Cahalans bok stiller derfor det ubehagelige spørsmålet: Hvor mange med denne sykdommen har blitt sendt til psykiatriske avdelinger fordi man ikke har forstått hva som feilte dem?

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.