Stopper import av falske legemidler

0
158

– Det er bra at vi har fått strengere regler for privat import av legemidler, slik at falske legemidler kan stoppes. Men da blir det enda viktigere å få på plass regler som tillater norske apotek å etablere trygge internettløsninger for salg av reseptlegemidler.

Det mener adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.Fredag 23. mai bestemte regjeringen at forbudet mot privat import av legemidler skal tre i kraft allerede fra 1. juli i år. Dagen etter hadde NRK Lørdagsrevyen et innslag om at Tollvesenet beslaglegger store mengder ulovlig importerte legemidler.

Lovendringen gir Tollvesenet hjemmel til å beslaglegge og destruere legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket, uten at det skal være nødvendig å politianmelde forholdet. Formålet er å hindre at ulovlige legemidler og falske legemidler havner hos norske forbrukere.
– Det er et viktig helsetiltak at denne lovendringen nå kommer på plass. Det viser Tollvesenets beslagstatistikk med all tydelighet. Reseptlegemidler skal forskrives av lege, og kjøpes via lovlige apotek, fastslår adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.
Han peker på at det også bør bli mulig å handle legemidler via kvalitetssikrede norske nettapotek, underlagt norsk lovgivning. – På den måten kan kunder som ønsker ekstra diskresjon, eller av andre grunner ønsker å få tilsendt legemidlene sine, gjøre dette på en trygg og lovlig måte. Stortinget ba i februar regjeringen om å tilrettelegge for dette, og vi regner med at helseministeren følger opp dette så raskt som mulig, sier Lund.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.