Stress ved fødsler

0
128

Resultatene fra studien styrker tidligere funn, og viser blant annet at:

  • Kvinnens subjektive fødselsopplevelse, det vil si hvordan hun selv opplevde fødselen, hadde en avgjørende betydning for om hun utviklet posttraumatisk stress eller ikke. Dette hadde vesentlig større betydning enn objektive komplikasjoner.
  • De objektive hendelsene hadde likevel en viss sammenheng med posttraumatisk stress, særlig ved at slike hendelser påvirket den subjektive fødselsopplevelsen, som igjen påvirket posttraumatisk stress
  • Likeledes hadde fødselssmerte en viss betydning for utvikling av posttraumatisk stress, men også her ble en vesentlig del av effekten mediert via den subjektive fødselsopplevelsen

Subjektiv opplevelse er avgjørende

Forskerne konkluderer med at til tross for at fødselskomplikasjoner og fødselssmerte har en viss betydning for utvikling av posttraumatisk stress etter fødselen, så tyder resultatene på at den subjektive opplevelsen spiller en helt sentral rolle.

– Den subjektive fortolkningen av fødselen er ikke nødvendigvis assosiert med faktiske hendelser. Å føle trygghet under fødselen er en forutsetning for en god fødselsopplevelse, men det krever god oppfølging og informasjon. Dagens nedskjæringer og nedbemanning på mange fødeavdelinger kan derfor øke risikoen for posttraumatisk stress etter fødsel, sier FHI-forsker og professor Malin Eberhard-Gran.

Om studien

Forskerne har undersøkt nærmere 2000 kvinner som fødte på Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus. Kvinnene fylte ut ulike spørreskjema både under graviditeten, på barselavdelingen og 8 uker etter fødselen. De ble blant annet spurt om symptomer på angst og depresjon, frykt for fødsel og tidligere PTSD. Grad av fødselssmerte ble rapportert på en skala fra 0-10, 1-2 dager etter fødselen. Symptomer på posttraumatisk stress ble målt med instrumentet «Impact of Event Scale» 8 uker etter fødselen.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.