Stresslidelse etter terror

0
238
stresslidelse etter terror

TERROR: Hvilke PTSD-symptomer som gir funksjonstap etter en traumatisk hendelse bestemmes av hvor mye vi har sett og hørt.

Men, er det noen forskjell i symptomene og funksjonstapet de opplever?

Det ville forskere på ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, undersøke. Forskerne har studert de ansatte i Regjeringskvartalet etter bombeangrepet 22.juli, 2011, i prosjektet Arbeidsmiljø og sykefravær etter alvorlige hendelser.

 

PTSD også hos dem om ikke var på jobb

Tidligere har forskere ved NKVTS funnet ut at 24 prosent av dem som fysisk var til stede på jobb den dagen bomben gikk av, utviklet PTSD. Tilsvarende tall for dem som ikke var til stede, var fire prosent.

– Ikke overraskende så mine kolleger at ansatte som ikke var på jobb i Regjeringskvartalet 22. juli 2011, de indirekte eksponerte, kunne være like preget av terrorangrepet som dem som var på jobb da bomben gikk av og altså var direkte eksponert, sier post-doc Øivind Fjeld-Solbergved NKVTS, en av forskerne som står bak studien, sammen med Ines Blix og Trond Heir.

– Det vi nå ønsket å se nærmere på var om det var forskjell i hvilke symptomer de to gruppene rapporterte og hvordan de oppgav å fungere i hverdagen.

 

Plager i etterkant av terrorangrepet

For å vurdere hvor preget deltakerne i studien var av terrorangrepet, ble de først bedt om å angi hvor plaget de var av 17 ulike symptomer som er vanlige etter alvorlig belastende hendelser, slik som et terrorangrep. Disse 17 symptomene kan deles inn i fire symptomgrupper som utgjør diagnosen posttraumatisk stresslidelse, PTSD.

De fire gruppene kalles symptomklustre, og deles inn i unngåelseatferd, påtrengende minner, følelsesmessig nummenhet, og overaktivering. Eksempler kan være gjentatte, ubehagelige minner eller drømmer om hendelsen, og /eller fysiske reaksjoner i tilknytning til slike minner, vanskeligheter med å huske detaljer ved hendelsen, vanskeligheter med å sove, følelser av ikke å kjenne varme følelser for dem som står en nær, konsentrasjonsvansker.

 

Symptomprofil

– Vi ventet å se mønstre som tydet på at de direkte og de indirekte eksponerte hadde ulike symptomprofiler innenfor PTSD diagnosen etter terrorangrepet. Det fant vi ikke. Resultatene våre viste at personer som hadde utviklet PTSD rapporterte tilsvarende skårer i alle symptomklustrene cirka ett år etter angrepet, uavhengig av eksponeringen de var blitt utsatt for. Vi fant med andre ord ikke noen tydelige symptomprofiler som kunne skille de direkte eksponerte fra de indirekte eksponerte, sier Fjeld-Solberg.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.