Styrk akutten

0
153

Paramedics unloading patient from Medevac

Helsedirektoratet ønsker en vesentlig styrking av kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene, og støtter dermed Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny akuttmedisinforskrift.?

?Helsedirektoratet mener forslaget til ny akuttmedisinforskrift er et viktig bidrag til å styrke kvalitet, pasientsikkerhet og kompetanse i hele den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus.


I dag er det ingen formelle krav til kompetanse hos legevaktsleger, utover gjennomført legeutdanning og godkjent legelisens. Helsedirektoratet ønsker at det skal innføres nye, nasjonale kompetansekrav til kommunale legevaktsleger.
Helsedirektoratet støtter forslaget om krav til at legevaktslegen skal kunne rykke ut til pasienter ved behov.  At pasienter i akutte situasjoner blir møtt av høykompetente leger utenfor sykehus vil først og fremst styrke pasientsikkerheten, men også kunne hindre unødvendige ambulanseoppdrag og innleggelser i sykehus fordi legen i større grad vil være i stand til å behandle pasienten på stedet. At det innføres nasjonale krav er et viktig bidrag til å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen.

Nytt nasjonalt nødnummer til legevakt: 116117?

Innføring av et felles nasjonalt nødnummer til legevakt, 116117, sammen med medisinsk nødnummer 113 og innføringen av det nye nødnettet vil ytterlige effektivisere befolkningens tilgang til legetjenester utenfor sykehus. Innføring av 116117 skal sikre pasienten kontakt med nærmeste legevakt uansett hvor i landet pasienten befinner seg. Pasienten skal dermed ikke måtte være avhengig av lokalkunnskap for å komme i kontakt med helsetjenesten.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.