Reaksjoner mot helsepersonell

0
185
I fjor reagerte Helsetilsynet mot tilsammen 247 helsepersonell. Av disse reaksjonene var 98 rettet mot leger, 63 mot sykepleiere og 18 mot hjelpepleiere. 32 leger og 52 sykepleiere mistet autorisasjonene sine. Bare en farmasøyt og en apotektekniker fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2014. En farmasøyt fikk advarsel fra Helsetilsynet.I Helsetilsynets oversikt er farmasøyter og apotekteknikere plassert under «Andre grupper».
Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014, som er en økning på 41 fra året før. Men ikke bare har antallet alvorlige reaksjoner økt, også antallet saker øker. Statens helsetilsyn behandlet 400 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2014, mot 363 i 2013.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.