Syk av å utsette

0
227
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Cirka 95 prosent av norske studenter utsetter sine arbeidsoppgaver. Dette kan det bli psykisk sykdom av, skriver www.uit.no

Nesten alle studenter – opp mot 95 prosent – har tendenser til å utsette arbeidsoppgaver som skulle vært gjort i dag. Det kan dreie seg om alt fra å komme i gang med innkjøp av pensumbøker, gode studievaner, oppgaveskriving, lesing til eksamen eller andre gjøremål. I befolkningen elles er det bare 15-20 prosent som gjør det samme.

Det viser en fersk studie om vanemessig utsettelsesadferd, ledet av professor Frode Svartdal ved Institutt for psykologi ved UiT.

Selvødeleggende strategi

Svartdal hadde 209 studenter fra Universitetet i Nordland i studien sin, og resultatet viser at utsetting av gjøremål (prokrastinering) i moderate mengder er med på å redusere velværet hos norske studenter.
– Det har med alder å gjøre. Vi ser at de unge er særlig utsatt fordi de selv må planlegge hverdagen. De takler ikke forventningspresset i studiet, og velger å flykte fra det ubehagelige ved å gjøre andre ting, sier Svartdal til khron.no

Studien viser til at kronisk utsettelsesadferd er en selvødeleggende strategi. Typisk er det at den som utsetter oppgaver og lesing av pensum opplever et kortsiktig behag – selv om han eller hun vet det vil medføre dårlig samvittighet, angst og stress.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.