Sykepleier-utdanning på prøve i Alta

0
174

Doctor giving needle to young girl in exam room

UiT Norges arktiske universitet skal fortsatt tilby desentralisert sykepleierutdanning i Finnmark. Studiet i Alta er et prøveprosjekt som skal evalueres høsten 2014 før det legges videre planer for studietilbudet.

– UiT Norges arktiske universitet har et robust og solid sykepleiefaglig miljø ved Campus Tromsø og Hammerfest som er ansvarlig for universitets fulltids- og desentraliserte sykepleierutdanning i Troms og Finnmark, sier dekan Arnfinn Sundsfjord ved det Helsevitenskapelige fakultet.

Desentralisert sykepleierutdanning har vært drevet på flere lokaliteter i Troms og i Finnmark, inkludert Lakselv, Kirkenes, Karasjok og Kautokeino.

– Det har vært gjennomført et prøveprosjekt med en desentralisert sykepleierutdanning i Alta som ble avsluttet våren 2014. Erfaringene fra dette prosjektet skal evalueres høsten 2014 før det legges videre planer for den desentraliserte sykepleierutdanningen i Finnmark, sier Sundsfjord.

Det pågår nå et arbeid med en ny fagplan for sykepleierutdanning ved UIT Norges arktiske universitet.

– Den nye fagplanen blir felles for fulltidsbaserte studier i Hammerfest og Tromsø og desentraliserte utdanninger i Troms og Finnmark, sier Sundsfjord. Slike utdanninger krever et stabilt, robust fagmiljø og en god infrastruktur som vi i dag har i Tromsø og Hammerfest. Disse miljøene vil være de naturlige faglige bærebjelker i desentraliserte sykepleierutdanninger i Troms og Finnmark med utgangspunkt i de gode erfaringene vi har med oss, sier han.

Det finansieres i alt 166 studieplasser for sykepleiere i Troms og Finnmark.

– En utvidet studiekapasitet ved sykepleierutdanningen UiT vil med nåværende ressursgrunnlag kreve nye fullfinansierte studieplasser fra kunnskapsdepartementet, avslutter Sundsfjord.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.