Tar styring med lys

0
414
lys

Den nye metoden kan brukes til å studere alt fra sykdomsforløp og hvordan celler er festet til hverandre, til å utvikle nye spesialtilpassede medisiner.

Forskere ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo har utviklet metoden. Ved å bruke gjennomsiktige fiske-embryoer har de brukt lys,  «optical tweezers», til å fange, og styre, nanopartikler,bakterier og blodceller i levende fisk.

Lys

Lys-basert mikromanipulering har tidligere blitt brukt på, og i, enkeltceller, men ikke i og gjennom, hele levende organismer. Med den nye metoden så kan man for eksempel sjekke hvor godt en partikkel sitter fast på en overflate ved å bruke lyset til å trekke den bort. På denne måten kan man undersøke hvordan, og hvor godt, nanopartiklene fester seg til overflaten på ulike celler. I fremtiden kan dette spille en stor rolle for å forstå hvordan nye nanopartikkel-baserte kreftmedisiner kan bli utviklet; en mulig anvendelse er for eksempel å utvikle og teste partikler som fester seg svært godt til kreftceller, uten å feste seg til de andre cellene.

Det er ikke bare kreftmedisin som kan studeres ved hjelp av denne metoden. Forskerne viser at også bakterier kan bli mikromanipulert inne i fisken.  Bakterier infiserer celler ved å feste seg til cellens overflate. Ved å undersøke hvor godt bakterien er festet og hvor den fester seg kan man forstå sykdomsforløpet bedre. Denne forståelsen er kan bidra til bedre medisiner på sikt.

For mer informasjon:

Nature communications

http://www.nature.com/ncomms/2016/160321/ncomms10974/full/ncomms10974.html

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.