Tester beredskapen på Svalbard

0
351

Målet med øvelsen er å teste beredskapen for å håndtere en større ulykke på Svalbard og øve på samarbeid mellom blant andre Sysselmannen, forsvaret og helsesektoren. Øvelse Svalbard er den nasjonale helseøvelsen for 2014.

Etter 22. juli 2011 stilte Gjørv-kommisjonen og mange andre spørsmålet om hva slags kapasitet vi har til å håndtere en større hendelse langt unna Oslo. Blant annet på bakgrunn av dette er årets nasjonale helseøvelse lagt til Svalbard. Her er det begrenset kapasitet for redning og behandling.

Scenarioet for øvelsen er et skipshavari. Vi vil øve på behandling på hendelsesstedet, evakuering til Longyearbyen, behandling på sykehuset i Longyearbyen og i midlertidige LOKALER og evakuering til Tromsø.

Sentralt i øvelsen er samvirke mellom helsetjenesten, justissektoren og forsvaret ved en større hendelse.
Deltakere er blant andre Sysselmannen, Lokalstyret i Longyearbyen, Røde Kors på Svalbard, Forsvaret, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Luftambulansetjenesten, Socialstyrelsen i Sverige, Hovedredningssentralene i Nord- og Sør-Norge, Helsedirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og BEREDSKAP (DSB).

Helsedirektoratet, Helse Nord, DSB og Sysselmannen er ansvarlige for øvelsen

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.