Tiltak mot vold og overskjenking

0
86
FOTO: Colourbox
FOTO: Colourbox

Kunnskapssenteret har i rapporten «Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder» gjennomgått internasjonale studier som omhandler effekter av tiltak knyttet til skjenkesteder.

?Kunnskapssenteret konkluderer med at de inkluderte effektstudiene holder lav kvalitet. Ingen av studiene er basert på norske tiltak og forskerne mener det er vanskelig å sammenligne effekten gjennomført på ulike steder.

Helsedirektoratet bestilte rapporten for å få en bedre oversikt over forskningen som er gjort på overskjenking og utelivsrelatert vold og skader. Denne typen skader utgjør en betydelig kostnad for samfunnet og for de enkeltpersonene som rammes.

– For å redusere alkoholrelatert vold og skader i tilknytning til utelivet er det nødvendig med fleksible og lokalt tilpassede tiltak i kombinasjon med strukturelle virkemidler. I rapporten er det sett på effektstudier av enkelttiltak. Vi mener at det i tillegg er nødvendig å se på effekten av flere tiltak og hvordan disse virker sammen, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp.

– Vi skulle gjerne sett at rapporten i større grad kunne si noe om effektive helhetlige tiltak som kan bidra til å redusere overskjenking, skjenking til mindreårige og vold i tilknytning til skjenkesteder.  Rapporten er nyttig for oss i det videre arbeidet, men gir oss dessverre ikke et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Dermed er det spesielt viktig at vi kan lære av norske erfaringer og styrker effektevalueringen av tiltak som gjennomføres i Norge, sier Klepp.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.