Tobakkstiltak får internasjonal støtte

0
111

I februar i år presenterte helseministeren et forslag om standardiserte røykpakker og snusbokser. Ordningen er allerede innført i Australia som tiltak for å redusere tobakksbruken i befolkningen. Legeforeningen stiller seg bak Høies forlag. I dag fikk også forslaget støtte fra Verdens legeforening (The World Medical Association, WMA), som avholder sitt rådsmøte i Oslo denne uken.

– Vi støtter forslaget om nøytrale tobakkspakninger. For tre år siden oppfordret vi alle land om å følge den australske regjeringens eksempel, sier Dr. Xavier Deau, president i Verdens legeforening.

Den norske regjering foreslår mørkegrønn farge og lik utforming av pakningene. Forslaget ble sendt ut på høring i mars og Høie har uttalt at han forventer at det kan gå gjennom i Stortinget innen utgangen av 2015.

– Det er viktig å fjerne gjenkjennelsen av varemerket, og med det bidra til å hindre tobakksbruk blant barn og unge, sier Deau.

Alvorlig helsetrussel

WMAs rådsmøte i Oslo denne uken er det 200. i rekken. Høies forslag om nøytrale snusbokser og røykpakker er et av temaene som blir diskutert. «Tobakk er en alvorlig trussel mot liv og helse og en betraktelig kostnad for samfunnet. Røykere begynner i stor grad som unge, og vi vet at de blir påvirket av utseende på emballasjen. Nøytrale pakninger reduserer mulighetene for markedsføring», uttaler foreningen.

President i Legeforeningen Hege Gjessing er glad for internasjonal oppmerksomhet rundt regjeringens tobakkstiltak.

– Den norske legeforening har en lang tradisjon for å støtte tobakksforbud. Vi støttet forbudet mot tobakksreklame i 1973, forbudet mot å røyke på fly og forbudet mot å røyke på restauranter og utesteder. Vi er takknemlige for støtten fra Verdens legeforening, sier Gjessing.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.