Trives med å leve i Norge

0
534
norge

Hvor spennende er det å være nordmann? Vel, hele 54 prosent av oss synes det er et ganske så spennende liv vi deltar i, selv om 32 prosent også mener at man av og til kjeder seg og virkelig trenger å slå i hjel tid – og da helst med noe underholdende.
Det er Mindshare Norge som har kommet frem til disse holdningene i en undersøkelse for Maria.com i Norge.

 

Til tider kjedelig også
Hele 60 prosent av de 1200 spurte opplever at de mangler gode alternativer og idéer som ville kunne skape et mer spennende hverdagsliv. Og selv om nesten halvparten av oss (49%) synes at livet til tider er for travelt, så har vi også fritid der vi kjeder oss til de grader at vi ser på dette som et problem.

 

Likt fordelt på kjønn
Dette synet deler kvinner (54%) og menn (55%) i omtrent like stor grad. 22 prosent av de spurte er uenige i opplevelsen av at “livet er spennende”. De øvrige spurte forholder seg nøytrale til “livet er spennende”-påstanden og befinner seg mao. midt på treet i forhold til hvorvidt livet er spennende.

 

Mer spennende i Oslo og Bergen?
Det er marginalt mer spennende å leve i større byer enn på mindre steder i Norge. I norske byer med mer enn 250.000 innbyggere, dvs. Oslo og Bergen svarer 58 prosent at de har et spennende liv. Går vi ned til steder med mellom 250.000 og 50.000 innbyggere svarer 55 prosent det samme, mens gjennomsnittet av mennesker som bor på steder med mindre enn 50.000 mennesker går ytterligere tre prosent ned når de svarer. Det påfallende i denne sammenheng er at i f.eks. Danmark, der tilsvarende undersøkelser er gjort, er det nettopp i storbyene København og Aarhus folk kjeder seg mest.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.