Trøtte av foreldrenes overvekt

0
312
overvekt

 

Svenske forskere har oppdaget sammenhengen som rammer barn helt ned i ettårsalderen. Søvn og vekt henger sammen, også hos barn.

 

Overvektige foreldre gjør at barn sover mindre hevder forkning.
Overvektige foreldre gjør at barn sover sover dårligere hevder forkning.

Senere til sengs

– Barn fra overvektige familier legger seg senere, våkner senere, bruker lengre tid på å sovne og sover dårligere, oppsummerer Lijuan Xiu ved det Karolinska Institutet i Stockholm til forskning.no

I og rundt den svenske hovedstaden har Early Stopp, et prosjekt for å forebygge fedme, vært i gang i seks år. Xiu har brukt tall fra prosjektet for å se på sammenhengen mellom foreldrenes vekt og barnas søvn, skriver forskning.no

 

Dårligere søvn

Søvnforkerne anbefaler at ett- til toåringer skal sove 11 til 14 timer. Blant de 167 barna som Lijuan Xiu så på, viste det seg at en større andel av de overvektiges barn sov under ti timer om natten og under tolv timer i døgnet.

Akkurat de forskjellene er ikke store nok til at de holder mål som statistikk, men forskerne mener de gir en klar pekepinn om sammenhengen.

 

Vil gripe inn tidlig

– Sammenhengen mellom lite søvn og usunt kosthold har vært rapportert hos ungdom og voksne, men er ikke like mye forsket på i tidlig barndom, sier Xiu. Hun konstaterer at foreldrene påvirker de mindre barna sterkere, men at forskerne ikke forstår denne sammenhengen så godt ennå.

– Tiltak mot overvekt bør begynne tidlig i barndommen og skje på familienivå, sier hun. Xiu mener det er viktig å finne ut om det er mulig å forebygge barnefedme ved å få barna til å legge om søvnmønsteret.

Lijuan Xiu mener det er flere faktorer som knytter sammenhengen mellom søvn og fedme. Stress, spising og aktivitet har svært stor innflytelse på utviklingen av både søvnvaner og fedme

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.